Magnus Ladulås, kung av Sverige (1240 - 1290) [sv]

Other languages: Magnus Ladulås, kung av Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Kung av Sverige, regent 1275-1290 [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:52:40
01/06/2024 05:27:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/29e9b1c0-c30a-4b25-b25f-a778df879277 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Magnus Ladulås, kung av Sverige
Swedish

First name
Magnus
Swedish

Last name
Birgersson
Swedish

Alternative name
Birgersson, Magnus
Swedish

Title
Kung av Sverige

-Title
Kung av Sverige
Swedish
Description
Kung av Sverige, regent 1275-1290
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
1240
Födelseår ca. www.ne.se 2015-04-29

-Time
1240
-Source
Födelseår ca. www.ne.se 2015-04-29
Swedish
Death
1290
Födelseår ca. www.ne.se 2015-04-29

-Time
1290
-Source
Födelseår ca. www.ne.se 2015-04-29
Swedish
Life role
King 1275 1290

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1275 1290
--Earliest time
1275
--Latest time
1290
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Magnus Ladulås, egentligen Magnus Birgersson, född ca 1240, död 18 december 1290, svensk kung från 1275, son till Birger jarl och Ingeborg Eriksdotter. Då Magnus Ladulås vid faderns död 1266 tillträdde jarladömet (eller hertigdömet, som det då började kallas) ville han återge ämbetet dess forna innehåll och kom därigenom i konflikt med brodern, kung Valdemar. År 1275 bröt Magnus Ladulås och den yngre brodern Erik helt med Valdemar, sökte stöd hos kung Erik Klipping i Danmark och besegrade Valdemar i strid vid Hova i Västergötland. I juli samma år ägde en ceremoni rum på Mora äng, varigenom Magnus Ladulås togs till kung. Magnus Ladulås maktställning var under de första åren osäker men stabiliserades kring 1280. Valdemar hade då definitivt avträtt sin rätt till riket, stormännen hade försonats med Magnus Ladulås eller avrättats och kyrkan hade vunnits genom att Magnus Ladulås vid sin kröning 1276 utfärdat löfte om vittgående privilegier. Magnus Ladulås regering är främst förknippad med en genomgripande reglering av samhällsstrukturen. Genom Alsnö stadga (ca 1280) och Skänninge stadga (1284) ordnades förhållandena mellan kungen och stormännen, och regler gavs för den beridna rusttjänsten. Genom privilegier, utfärdade i Söderköping 1281, gavs kyrkan i sin helhet frihet från stående skatter och kommande pålagor samt rätt att uppbära böter från sina landbor. Fasta slott med tillhörande slottslän uppkom, och en omläggning av skattesystemet genomfördes. Under 1280-talet omtalas även ett kungens ?råd?, en rådgivarkrets som skulle kunna träda i funktion om tronföljaren vid Magnus Ladulås frånfälle ännu var omyndig. Åren 1285 och 1288 slöt Magnus Ladulås överenskommelser med Gotland, varigenom ön och Visby definitivt knöts till den svenska kronan. Magnus Ladulås tillnamn ?Ladulås? är tidigast belagt i början av 1400-talet. Dess betydelse är omdiskuterad, men troligast är den gängse tolkningen att Magnus Ladulås genom gästningsförbudet i Alsnö stadga satte lås på, alltså skyddade, bondens lada. Magnus Ladulås var sedan 1276 gift med Helvig av Holstein och hade med henne sönerna Birger, Erik och Valdemar. Han är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/magnus-ladulås, hämtad 2015-04-29

Swedish

Reference
Födelseår ca. www.ne.se 2015-04-29
Swedish

Nordiska museet, Primus
106586

-Id
106586
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036634025
-Id
021036634025
-System
DigitaltMuseum