Kørner, Carl (1849 - 1936) [no]

Other languages: Kørner, Carl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
28/03/2024 19:19:57
08/06/2024 05:03:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/29b64bd8-f508-402e-a023-92fcb88f786b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kørner, Carl
Norwegian bokmål

First name
Carl
Norwegian bokmål

Last name
Kørner
Norwegian bokmål

Alternative name
Kørner, Karl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1849

-Time
1849
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 22.06.1849 - død 16.05.1936
Født i Hamburg, død i Kristiansand. Sønn av hattemaker Heinrich K. og Christine Jungjohan (bror av H. L. S. K. ), gift med Inga Jensine Halvorsen (18.08.1857-05.01.1937). Kom først til Bergen ca. 1877 etter å ha deltatt i den fransk-tyske krig i 1870, slo seg så ned i Stavanger med filialer i Christiansand og Halle i Tyskland. Han ble norsk statsborger 03.07.1903. Fotograferte også under kroningen i Trondhjem i 1906. Sølvmedalje i Stavanger 1883 og 1892, i Christiansand 1885, København 1888 og Paris 1889. Var en av stifterne av Stavanger Fotogr. Forening i 1906. Brukte fra 1878 atelieret Kirkegaten 21 i Stavanger. Kjøpte Kirkegaten 30 og bygde i 1887 stort atelier der, og ble en av byens mest besøkte fotografer. Filial i Kristiansand. Formann i Stavanger Haandverk- & Industriforening 1901, 1912, 1913 og 1914. Avviklet firmaet i Stavanger under første verdenskrig. Flyttet i 1924 til Kristiansand. Medlem av Fotografernes forening 1916.

Virkesteder:
1878-1915 ca: Stavanger; Kirkegaten 21 og 30
1883 ca-1936 ca: filial i Kristiansand; Brogaden, Tollbodgata
1906: Trondheim
1877: Bergen

Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1468

-Id
1468
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007235

-Id
021036007235
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
21A23D5E-3E27-4DC4-9528-8A9CD4104F8B

-Id
21A23D5E-3E27-4DC4-9528-8A9CD4104F8B
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål