Kørner, Carl (1849 - 1936) [no]

Kørner, Carl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:42
02/07/2022 01:55:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/29b64bd8-f508-402e-a023-92fcb88f786b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kørner, Carl
Norwegian bokmål

First name
Carl
Norwegian bokmål

Last name
Kørner
Norwegian bokmål

Alternative name
Kørner, Karl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1849

-Time
1849
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian




Norwegian nynorsk

Biography

Født 22.06.1849 - død 16.05.1936
Født i Hamburg, død i Kristiansand. Sønn av hattemaker Heinrich K. og Christine Jungjohan (bror av H. L. S. K. ), gift med Inga Jensine Halvorsen (18.08.1857-05.01.1937). Kom først til Bergen ca. 1877 etter å ha deltatt i den fransk-tyske krig i 1870, slo seg så ned i Stavanger med filialer i Christiansand og Halle i Tyskland. Han ble norsk statsborger 03.07.1903. Fotograferte også under kroningen i Trondhjem i 1906. Sølvmedalje i Stavanger 1883 og 1892, i Christiansand 1885, København 1888 og Paris 1889. Var en av stifterne av Stavanger Fotogr. Forening i 1906. Brukte fra 1878 atelieret Kirkegaten 21 i Stavanger. Kjøpte Kirkegaten 30 og bygde i 1887 stort atelier der, og ble en av byens mest besøkte fotografer. Filial i Kristiansand. Formann i Stavanger Haandverk- & Industriforening 1901, 1912, 1913 og 1914. Avviklet firmaet i Stavanger under første verdenskrig. Flyttet i 1924 til Kristiansand. Medlem av Fotografernes forening 1916.

Virkesteder:
1878-1915 ca: Stavanger; Kirkegaten 21 og 30
1883 ca-1936 ca: filial i Kristiansand; Brogaden, Tollbodgata
1906: Trondheim
1877: Bergen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1468

-Id
1468
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007235

-Id
021036007235
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
21A23D5E-3E27-4DC4-9528-8A9CD4104F8B

-Id
21A23D5E-3E27-4DC4-9528-8A9CD4104F8B
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål