Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:32:40
27/05/2023 04:20:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/29a7ef7f-0d66-4193-9e8f-93005128aead | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schelin, Oscar W.
Swedish

First name
Oscar
Swedish

Middle name
W.
Swedish

Last name
Schelin
Swedish

Title
Båtbyggare

-Title
Båtbyggare
Swedish
Birth
1895

-Time
1895
Death
1980

-Time
1980
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Oscar Schelin var en svensk båtbyggare som grundade och drev Kungsörs båtvarv. På varvet byggdes skärgårdskryssare, r-jakter och andra segelbåtar och det var känt för sin mycket höga kvalitet. Oscar Schelin började sin båtbyggarbana 1913 som lärling vid Lövholmsvarvet i Stockholm och praktiserade också på yachtvarv i USA. Vid OS i Rom 1960 hade nästan hälften av de deltagande nationerna låtit bygga sina båtar vid Kungsörs varv.

Swedish

Has constructed
Reference
Reimers, Knud H; Oscar W. Schelin död. Båtbyggare av världsklass. Artikel i Svenska dagbladet 3 oktober 1980.
Swedish

Thelander, Per; Alla våra skärgårdskryssare.
Swedish

DigitaltMuseum
021035593972
-Id
021035593972
-System
DigitaltMuseum