Røske, Anton (1878 - 1961) [no]

Røske, Anton (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:17:42
02/07/2022 01:29:25
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2960f113-f6cc-4088-bfcc-f63cf74f5b6f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Røske, Anton
Norwegian bokmål

First name
Anton
Norwegian bokmål

Last name
Røske
Norwegian bokmål

Birth
1878

-Time
1878
Death
1961

-Time
1961
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Trondhjem 16.01.1878, død 05.05.1961. I lære hos Aune 1891-, arbeidet i 1900 en tid i Stockholm, i Dresden og Berlin 1901-05, senere studieturer til Tyskland, London og Paris. Startet egen forretning i 1908 i Olav Trygvasonsgd., hvor han var til han 1.9.1934 gikk i kompaniskap med M. Røstad, firmaet "Røske & Røstad A/S". Firmaet ble overtatt av "A/S Foto, Rolf Normann", men er visstnok opphørt. Oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og æresmedlem Norges Fotografforbund 1948. Fotograf Rolf Normann flyttet i 1990 til Børsa, Sør-Trøndelag, hvor han etablerte seg på nytt. Normann har bruksrett til å kopiere fra arkivet til Røske og Røstad.

Negativarkivet befinner seg hos NTNU Universitetsbiblioteket.

Virkested:
1908 ca-1948 ca: Trondheim

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Trønder Bladet 26.03.1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 1, s. 10 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 45(1959) : 9, s. 162-165 (intervju)
Norsk fotografisk tidsskrift 47(1961) : 4, s. 58 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2430

-Id
2430
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008423

-Id
021036008423
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
1D54CE2C-8C22-4D52-AD32-D75108E67DD2

-Id
1D54CE2C-8C22-4D52-AD32-D75108E67DD2
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål