Valborg (1919 OHVI) [sv]

Valborg (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Fyrmastade skonertskeppet Valborg ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1943. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/06/2020 08:55:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2957080e-974d-4750-a240-25d0b8d83d16 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Valborg
Swedish

Other name
Cyntia 1922 1923

-Name
Cyntia
Swedish

-Timespan
1922 1923
--Earliest time
1922
--Latest time
1923
Margareta 1948

-Name
Margareta
Swedish

-Timespan
1948
--Earliest time
1948
Washington 1919 1922

-Name
Washington
Swedish

-Timespan
1919 1922
--Earliest time
1919
--Latest time
1922
Description
Fyrmastade skonertskeppet Valborg ägdes av Gustaf Erikson 1933 - 1943.
Swedish

Technical description
dwt. 1500 ton. Valborg byggs om till motorskonert på Nystads Varv 1933 och 2 st 4-cyl. tvåtakts Skandia Pacific Oil Engine Co. dieselmotorer, 570 ihk, installeras. Motorerna kommer från rederiets skonert Odine. Toppstängerna riggas ned och fartyget registreras som segelfartyg med hjälpmotor.
Swedish

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Tre
Norwegian nynorsk

Home port
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamn (Kommun (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
OHVI
Type of vessel
Other vessel type
English

Norwegian bokmål


History

Valborg byggs 1919 för A/S Wood (H.C Hansen & V. Holm) i Porsgrunn och döps till Washington. 1922 säljs fartyget till H.C. Paus-Knudsen, Kragerö och omdöps till Cyntia. 1923 köper Varvs -och Rederi Ab Viking, Saltvik Åland fartyget för £1 700 och det omdöps till Valborg.
Valborg grundstöter 1924 på resa från Grimsby till Köpenhamn utanför Jyllands västkust och blir stående på grundet i 12 dygn och bogseras till Frederikshavn.
1926 upplöses Rederi Ab Viking och beslut tas om försäljning av Valborg på offentlig auktion. 20.3.1926 säljs Valborg på offentlig auktion till ett partrederi med Hugo Lundqvist som huvudägare, Partrederiet har åtta delägare, Hugo Lundqvist och Gustaf Erikson äger 40/100 var. 22.6.1933 köper Gustaf Erikson ytterligare 18/100 och utses till huvudredare. Fartyget registreras som segelfartyg med hjälpmotor 1933 efter att ha blivit omriggat på Nystads varv.
1942 tidsbefraktas Valborg till Reichskommissar für die Seeschiffahrt via Hansa Leichmetall A/G. 5.3.1944 bryter en eldsvåda ut i maskin i Moss, Oslofjorden. Fartyget kondemneras och överlämnas till tidsbefraktarna. 29.4.1944 säljs Valborg av Transportflotte Speer, Schiffahrtsstelle Finland på uppdrag av assuradören Einsatsleitung Oslo i brandskadat skick till Ab Molander Oy i Björneborg, Finland. 1945 säljs Valborg vidare till Ab Spurt (Petter C. Molander, Björneborg). 18.2.1948 köper Carl Johan Severin Mattson i Pikis, Finland Valborg som omdöps till Margareta. 27.1 1950 sjunker fartyget efter kollision med vrak utanför Greifswald på resa Stettin-Nyborg. Besättningen räddas.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 965 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
965
Nettotonnasje [no]: 472 nettoregisterton [sv]

-Value
472
Längd över allt [sv]: 64,20 meter (m) [no]

-Value
64,20
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 12,04 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
12,04
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Delivered
1919
Byggd i trä på Cholberg Shipyard, Victoria, British Columbia.

-Time
1919
-Dating comment
Byggd i trä på Cholberg Shipyard, Victoria, British Columbia.
Swedish
Wrecked
27/01/1950
Sjunker efter kollision med vrak utanför Greifswald.

-Time
27/01/1950
-Dating comment
Sjunker efter kollision med vrak utanför Greifswald.
Swedish
-Role
Swedish

-Timespan
1926 - 1944
--Earliest time
1926
--Latest time
1944
-Role
Swedish

-Timespan
1926 -
--Earliest time
1926
-Role
Swedish

-Timespan
1923 - 1926
--Earliest time
1923
--Latest time
1926
Reference
Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)
Swedish