Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:19:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2951ef5c-d325-4d99-b7ed-b1e08103f7ab | RDF/XML | JSON-LD
Label
digital prints
English

väljatrükid
Estonian

Alternative label
digi print
English

väljaprindid
Estonian

digital print
English

prindid
Estonian

Scope note
Broadly describes physical manifestations made from digital image files that are achieved by the application or generation of colorant to a substrate, and that are not struck directly from a material master matrix. This is in contrast to traditional prints struck from matrices such as printing plates, blocks, negatives or transparencies, though these may be the primary origin of imagery. Digital prints have as their immediate source electronic signals that drive any of a variety of printing mechanisms.
English

Üldiselt kirjeldab digitaalsetest failidest valmistatud füüsilisi ilminguid, mis saadakse värvaine kinnitamisel või tekitamisel alusmaterjalile ning mis ei ole saadud otsekontaktis trükkimispinnaga. See on peamine erinevus tavapärastest trükistest, millel kujutis on saadud justnimelt otse trükimatriitsilt, näiteks trükiplaadilt või -plokkidelt, negatiividelt või diapositiividelt, millelt saadakse esmane kujutis. Digitaaltrükiste vahetuks allikaks on elektroonilised signaalid, mis juhivad mistahes trükimehhanismi.
Estonian

Broader concept
English
               visual works (works)
English
                    <visual works by material or technique> - Guide term
English
                         prints (visual works)
English
                              <prints by process or technique> - Guide term
English

-Text
Ivar Kaselaid, Marko Levin, Elari Kingo, Külli Tammes. Trükiettevalmistus: ettevalmistus, värvihaldus, tüpograafia. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2014. Lk 9, 69, 86
Estonian
-Text
"print", "väljaprint", "väljatrükk" - Eesti keele sõnaraamat 2019. https://sonaveeb.ee
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300312222 February 28, 2019 3:07:44 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300312222 28.02.2019 15:07:44
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300312222 2019-02-28 15:07:44
Swedish