2023 SMEDSTAD (Brevhus) [no]

2023 SMEDSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/291b15a3-d603-46bb-a660-41184e24cfb7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2023 SMEDSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
SMEDSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.07.1891
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30.06.1971

-Time
30.06.1971
Code
2023
Type
Norwegian bokmål

History

SMEDSTAD brevhus, i Gjerdrum herred, Øvre Romerike fogderi, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten fra Kløften jernbanestasjon om gården Gjerdrum, Smedstad, Smedstadhaugen, Ask brevhus, Fossum, Aaamot, Vestby, Kokstad, Mo brevhus, Heni, Vang og tilbake til Kløften, ble opprettet 1.7.1891.

Ut- og innlevering av post hadde foregått hos L. Rogstad på Smedstad fra 1881, da et bud betalt av kommunen befordret post til og fra Ullensager/Kløften poståpneri.

Brevhuset ble fra 1.5.1896 flyttet og fikk navnet GJERDRUMS MEIERI, senere endret til GJERDRUM MEIERI, som ble endret til GJERI ved Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset GJERI fikk status av brevhus II fra 2.2.1949. Sirk. 2, 2.2.1949.

Brevhuset fikk fra 1.4.1950 status av brevhus I. Sirk. 8, 31.3.1950.

Ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

2023 GJERI brevhus I P ble lagt ned fra 1.7.1971. Ny postadresse: 2022 GJERDRUM. Sirk. 32, 6.7.1971.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 57 og fikk "Kronet posthorn"-stempel i mai 1935.

(2023)
Brevhusstyrere:
Furér Lars Hansen Rogstad 1.7.1891 (f. 1829).
Landh. Nils Antonsen Ramnæs 1.5.1896 (f. 1872).
Landh. Sigvart Ringnæs 5.5.1908..
Handelsm. Olav Gjerdrum 11.3.1925 (f. 1898).
Handelsm. Harald Hansen 2.2.1927 (f. 1904).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.07.1891 30.06.1971

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.07.1891 30.06.1971
--Earliest time
01.07.1891
--Latest time
30.06.1971
DigitaltMuseum
021166440623

-Id
021166440623
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål