Ålands sjöräddningssällskap (Förening) [sv]

Other languages: Ålands sjöräddningssällskap (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Allmännyttig förening med huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 21:08:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/28f7a966-a0b6-43de-8312-508e8e7d6d0a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands sjöräddningssällskap
Swedish

Description
Allmännyttig förening med huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland.
Swedish

Establishment
1965

-Time
1965
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Planerna på att bilda ett åländskt sjöräddningssällskap tog sin början år 1963 då Eva Hohental och Edgar Erikson vid Rederi Gustaf Eriksons 50-årsjubileum donerade pengar till en sjöräddningskryssare som skulle stationeras på Åland. Finlands Sjöräddningssällskap hade från tidigare räddningskryssaren Hans Helenius stationerad i Eckerö. Den nya räddningskryssaren Gustaf Erikson byggdes vid Nystads varv och bekostades till hälften av Rederi Gustaf Erikson och till hälften av Finlands sjöräddningssällskap som även stod för ägandeskapet av båten. Efter förhandlingar med Finlands sjöräddningssällskap enades man om att en lokal förening skulle bildas och som också skulle sköta räddningskryssarens administration och drift. Ålands Skeppsbefälhavareförening åtog sig uppdraget att vidga nödvändiga åtgärder för att grunda Ålands Sjöräddningssällskap. Vid ett möte 3.8.1965 beslöt företrädare för Skeppsbefälhavareföreningen, landskapsstyrelsen, Landstinget, rederierna, stadsstyrelsen och polis- och brandväsendet att en förening skulle bildas. Stadgarna godkändes 13.11.1965 men den egentliga verksamheten inleddes år 1967 i samband med leveransen av den nya räddningskryssaren. Under det första verksamhetsåret 1967 anslöts 924 personliga medlemmar och 82 firmamedlemmar och Ålands Sjöräddningssällskap var vid tidpunkten Ålands största förening.

Sällskapets uppgift är att inom landskapet Åland väcka och upprätthålla intresse för frivillig sjöräddningsverksamhet genom att utföra aktivt sjöräddningsarbete samt övrig humanitär eller allmännyttig verksamhet till sjöss eller vid kusten. Ålands sjöräddningssällskap har sex sjöräddningsstationer placerade på Åland, i Brändö, Eckerö, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Vårdö. Stationerna består av frivilliga personer som bemannar sällskapets båtar med uppgift att rädda människor, miljö och egendom till havs och längs kusten. De flesta av sjöräddarna jobbar på frivillig basis utan ersättning. Sällskapet arbetar utöver utrycknings- och transportverksamhet också med förebyggande verksamhet genom utbildnings- och ungdomsverksamhet.

Swedish

-Other actor
Reference
Ålands Redarförening 1934-1984 (1984)
Swedish