Ålands sjöräddningssällskap (Förening) [sv]

Ålands sjöräddningssällskap (swedish)

Maritima organisationer verksamma på Åland (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Allmännyttig förening med huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland. [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/05/2021 08:53:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/28f7a966-a0b6-43de-8312-508e8e7d6d0a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ålands sjöräddningssällskap
Swedish

Description
Allmännyttig förening med huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland.
Swedish

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Ålands Sjöräddningssällskap är en allmännyttig förening, vilken har som huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland. Sällskapet tillkom på initiativ av Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f. och dess uppgift är att inom landskapet Åland väcka och upprätthålla intresse för frivillig sjöräddningsverksamhet genom att utföra aktivt sjöräddningsarbete samt övrig humanitär eller allmännyttig verksamhet till sjöss eller vid kusten. Ålands sjöräddningssällskap har sex sjöräddningsstationer placerade på Åland, i Brändö, Eckerö, Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Vårdö. Stationerna består av frivilliga personer som bemannar sällskapets båtar med uppgift att rädda människor, miljö och egendom till havs och längs kusten. De flesta av sjöräddarna jobbar på frivillig basis utan ersättning. Sällskapet arbetar utöver utrycknings- och transportverksamhet också med förebyggande verksamhet genom utbildnings- och ungdomsverksamhet.

Swedish