Våtrengjøring [no] - Deprecated

Våtrengjøring (norwegian bokmål), Våtrengöring (swedish), Reinsing, våt (norwegian nynorsk)

Behandling (A.1.19) [no]

Broader concept
Last changed
15/09/2021 09:26:09
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Label
Våtrengjøring
Norwegian bokmål

Våtrengöring
Swedish

Reinsing, våt
Norwegian nynorsk

Alternative label
Våtrens
Norwegian bokmål

Broader concept
English

Same as (internal)
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Editorial note
Dublett. Arkivert.
Norwegian bokmål