1912 ENEBAK (Poståpneri) [no]

1912 ENEBAK (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/28a940a7-9678-427f-9e17-72c682e18223 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1912 ENEBAK
Norwegian bokmål

Alternative name
ENEBAK
Norwegian bokmål

Establishment
31/05/1851 Enebakk (Kommune) [no], ,

-Time
31/05/1851
-Place reference
Enebakk (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/06/1997

-Time
28/06/1997
Code
1912
Type
Norwegian bokmål

History

1912 ENEBAKK postkontor C ble opprettet som poståpneri under navnet ENEBAK ved Kgl.res. 31.5.1851 og med virksomhet fra 21.11.1851. Poståpneriet lå i Enebak prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postdistrikt. Samtidig ble det også opprettet en ukentlig bipostrute mellom Skedsmo poståpneri, Fedt og Enebak prestegjeld. Sirk. 27, 7.11.1851.

Posten ble først befordret av 6 vernepliktige menn. Brevdrageren mellom Skedsmo og Fedts poståpnerier fikk godtgjørelse for sundpenger ved det gamle Leirsund sundsted. Betalingen var 1 skilling pr person for å bli satt over. Fra 1.6.1855 gikk posten fra Strømmen poståpneri i stedet for fra Skedsmo, antakelig fordi posten nå ble sendt med jernbane mellom Christiania og Eidsvoldsbakken.

Fra slutten av 1850 opphørte bruken av vernepliktige mannskaper, og i 1860 er den ukentlige postbefordringen mellom Strømmen og Enebak overtatt av Peder Halvorsen Buret. Fra 1861 går posten til Enebak ut fra Lillestrøm. I 1870 har D/S "Strømmen" postbefordringen mellom Lillestrøm og Enebak i sommerhalvåret. Ellers ble posten ført over land 2 ganger i uken. Enebak hadde også 2 ganger ukentlig bipostrute til Christiania over Ytre Enebak, men bare når det ikke var ds.fart på Øyeren. I 1875 hadde cand O. Borchgrevink kontrakt på denne ruten, og betalingen var 1 spd. tur/retur. I 1877 ble ruten befordret 3 ganger i uken, og Jølsen Tændstikfabrik v/Fritjof Hjortdal hadde befordringskontrakten.

Sydbanens Østre Linje var ferdig i 1882, og fra 1884 ble posten sendt med jernbane til Tomter der det samtidig ble opprettet 3 ganger ukentlig bipost til Ytre Enebak, Dalefjerdingen, Enebak og til Flateby.

Poståpneriets først kjente beliggenhet var i 1897 på gården Tobbel nær kirken, senere i et lite hus på poståpner Andersens eiendom. 1938-1970 er nevnt at poståpneriet lå i Bakkes forretning. Allererde i 1972 fikk Pv. tilbud om lokaler i nytt herredshus, noe som ble en realitet langt senere.

Navnet ENEBAK ble fra 1.10.1921 skrevet ENEBAKK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1956 overført fra Oslo til Askim postktr. Sirk. 14, 20.6.1956.

Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postktr. ENEBAKK ble fra 18.3.1968 tildelt postnr 1835. Postnr ble endret til 1912 fra 1.6.1980. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postktr. ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postregion. Sirk. 39, 7.12.1989.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 59, og fikk 6.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Postkontoret 1912 ENEBAKK ble lagt ned fra 29.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16 30.6.1997.

(1835 / 1912)
Poståpnere/styrere:
De første som ordnet med posten, er ukjente.
Lars Jensen 1.7.1853.
Kirkesanger Gubberud 1.6.1859.
Gårdbr. Theodor Oppegaard midlt. 1861.
Gårdbr. August Bernhard Andersen 1.1.1862 (f.1831, død 1907).
Kirkesanger Vellesen august 1907.
Frk. Martha Vellesen kst. 7.10.1907 (f.1873).
Kjøpm. Leif Oskar Bakke 1.9.1938 (f.1909).
Kst. postflm. Roar Ødegård 1.10.1979 (f.1954).
F.postflm. Inge Peder Rød 1.3.1984 (f.1941).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1851 1860 1872 1878 1885 1903 1908 1912 1913 1914 1917
Spd 8 12 20
Kr 120 160 200 200 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 31/05/1851 28/06/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
31/05/1851 28/06/1997
--Earliest time
31/05/1851
--Latest time
28/06/1997
DigitaltMuseum
021166440581

-Id
021166440581
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål