Legal case Place holder

Rettssak (norwegian bokmål), Rettssak (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:41
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/rettssak
Label
Legal case
English

Rettssak
Norwegian bokmål

Rettssak
Norwegian nynorsk

Not used label
Påtale
Norwegian nynorsk

Påtale
Norwegian bokmål

Rettsgebyr
Norwegian nynorsk

Rettsgebyr
Norwegian bokmål

Rettstvist
Norwegian bokmål

Stemning
Norwegian nynorsk

Rettstvist
Norwegian nynorsk

Saksøking
Norwegian nynorsk

Saksøking
Norwegian bokmål

Sivil sak
Norwegian nynorsk

Sivil sak
Norwegian bokmål

Stevning
Norwegian bokmål

Straffesak
Norwegian nynorsk

Straffesak
Norwegian bokmål

Tiltale
Norwegian nynorsk

Tiltale
Norwegian bokmål

Vitnegodtgjering
Norwegian nynorsk

Vitnegodtgjørelse
Norwegian bokmål

Vitnegodtgjøring
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Legal system
English

Note
**
Norwegian bokmål

Ei sak som blir ført for ein domstol. Flest mogelege sider ved saka skal utdjupast slik at domstolen på best mogeleg grunnlag kan dømme.
Norwegian nynorsk