Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:09:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/286bd796-8220-4de1-9ee9-8c209197b196 | RDF/XML | JSON-LD
Label
contact printing
English

kontaktkopeerimine
Estonian

Alternative label
printing, contact
English

Scope note
Making photographic prints by placing a negative in contact with sensitized paper and exposing the sandwich to strong light, giving a print the same size as the negative. Many 19th-century printing processes employed contact printing because they required exposure to intense light.
English

Fotode valmistamisviis, mille puhul asetatakse negatiiv kontakti valgustundliku paberiga ja säritatakse seda seejärel tugeva valgusega; saadakse negatiiviga ühesuurune kujutis. Paljud 19. sajandi trükiprotsessid kasutasid kontaktkopeerimist, sest vajasid intensiivse valgusega säritamist.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              <photographic processing and presentation techniques> - Guide term
English
                                   photographic printing techniques
English

-Text
"kontaktkopeerimine" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300138338 February 27, 2019 9:04:22 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300138338 27.02.2019 09:04:22
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300138338 2019-02-27 09:04:22
Swedish