Borre Kirke [no]

Borre Kirke (norwegian bokmål)

Bygninger (Vestfoldmuseene) [no]

Description
Borre Kirke er en steinkirke i romansk stil fra middelalderen. Den er bygget som en langkirke med rektangulært skip og smalere korparti. Kirken har våpenhus i vest og sakristi i øst. Skip og kor har saltak, og på skipets tak er en takrytter.

Av inventar kan nevnes en barokk altertavle av Abel Schrøder og prekestol i renessanse. Døpefonten holdes av en utskåret engel som fires opp og ned ved bruk. Av middelalderinventar kan nevnes et steinalter. Et stort trekors på veggen er en kopi av det så...
Borre Kirke er en steinkirke i romansk stil fra middelalderen. Den er bygget som en langkirke med rektangulært skip og smalere korparti. Kirken har våpenhus i vest og sakristi i øst. Skip og kor har saltak, og på skipets tak er en takrytter.

Av inventar kan nevnes en barokk altertavle av Abel Schrøder og prekestol i renessanse. Døpefonten holdes av en utskåret engel som fires opp og ned ved bruk. Av middelalderinventar kan nevnes et steinalter. Et stort trekors på veggen er en kopi av det såkalte Borrekorset fra middelalderen. Originalen befinner seg på kulturhistorisk museum. I våpenhuset ligger fire nedslitte gravplater fra middelalderen. [no]
Dataset owner
Vestfoldmuseene (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
08/02/2021 13:15:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/283ca102-894f-41f3-9f51-397fbbcbbde5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Borre Kirke
Norwegian bokmål

Description
Borre Kirke er en steinkirke i romansk stil fra middelalderen. Den er bygget som en langkirke med rektangulært skip og smalere korparti. Kirken har våpenhus i vest og sakristi i øst. Skip og kor har saltak, og på skipets tak er en takrytter.

Av inventar kan nevnes en barokk altertavle av Abel Schrøder og prekestol i renessanse. Døpefonten holdes av en utskåret engel som fires opp og ned ved bruk. Av middelalderinventar kan nevnes et steinalter. Et stort trekors på veggen er en kopi av det såkalte Borrekorset fra middelalderen. Originalen befinner seg på kulturhistorisk museum. I våpenhuset ligger fire nedslitte gravplater fra middelalderen.
Norwegian bokmål

History

Borre Kirke er sannsynligvis bygget tidlig på 1100-tallet. Den ble viet til St. Olav og St. Nikolaus. Kirken ble lagt under Jarlsberg grevskap i 1683, men ble kjøpt tilbake av menigheten i 1900.

Kirken har gjennomgått store endringer opp igjennom historien. I 1926-28 ble nesten all innredning byttet ut, bortsett fra altertavle og prekestol.

Norwegian bokmål

Geodata
59.38247, 10.45997, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.38247
-Longitude (Easting)
10.45997
Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Borre Kirke på Wikipedia
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål
-Text
Borre Kirke på Kirkesøk
Norwegian bokmål