Rudberg, Eva (1944 - ) [sv]

Rudberg, Eva (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:30:42
24/09/2022 06:32:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/28390596-87a8-4ad4-a165-dcaa9e1e147e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rudberg, Eva
Swedish

First name
Eva
Swedish

Last name
Rudberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
18/07/1944

-Time
18/07/1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Biography

Utbildning: KTH 1971, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Teknologie doktor vid KTH 1981.

Verksamhet: Anställd på Arkiteturmuseet i Stockholm.

Lärarverksamhet: Docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Bostadspolitik i svensk samhällsekonomi 1870-1970, Stockholm : KTH, 1976.
Några bostadsområden i Stockholm 1920-1985, Arkitekturmuseets sommarutställning 1985, Stockholm : Arkitekturmuseet, 1985.
Uno Åhrén : en föregångsman inom 1900-talets arkitektur och samhällsplanering, Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst (distr), 1981.
Från mönsterplan till kommunöversikt : den fysiska översiktsplaneringens framväxt i Sverige, utställningskatalog, Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1985. Sven Markelius, arkitekt, Stockholm : Arkitektur, 1989.
Femtiotalet, årsbok, Stockholm : Arkitekturmuseet, 1995.
Mark för framtiden : kommunal översiktsplanering i Sverige under nittonhundratalet, Stockholm : Byggforskningsrådet, 1999.
Tage William-Olsson : stridbar planerare och visionär arkitekt, Stockholm : Stockholmia, 2004.
Alvar Aalto i Sverige, Stockholm : Arkitekturmuseet, 2005.
Flertal artiklar i Arkitektur och medverkan i åtskilliga utställningskataloger.
Flertal redaktörsuppdrag.

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
www.libris.kb.se.
Sveriges Arkitekters årsbok.
Swedish

Primus
1644

-Id
1644
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077211

-Id
011034077211
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish