Mead, Margaret (1901 - 1978) [sv]

Other languages: Mead, Margaret (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Margaret Mead. född 16 december 1901, död 15 november 1978, var en amerikansk kulturantropolog. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 22:01:31
25/05/2024 05:49:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2822ae44-0ffc-4a88-b5e5-2b745384f83c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mead, Margaret
Swedish

First name
Margaret
Swedish

Last name
Mead
Swedish

Title
antropolog

-Title
antropolog
Swedish
Description
Margaret Mead. född 16 december 1901, död 15 november 1978, var en amerikansk kulturantropolog.
Swedish

Wikipedia

Store norske leksikon

Birth
16/12/1901

-Time
16/12/1901
Death
15/11/1978

-Time
15/11/1978
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Biography

Margaret Mead. född 16 december 1901, död 15 november 1978, var en amerikansk kulturantropolog. Under en period var hon gift med Gregory Bateson. Mead var under större delen av sitt liv knuten till American Museum of Natural History, New York. Hon publicerade många populärvetenskapligt hållna debattböcker om antropologi. Speciellt uppmärksammad blev hon för sin syn på könsrollerna som kulturellt bundna istället för biologiskt givna. Men hon deltog också i andra debatter om samtida amerikanska samhällsfrågor som tex synen på människans olika åldrar (barndom, ungdom, ålderdom osv). Hon bedrev fältarbete på bland annat Nya Guinea och Samoa, samt tillsammans med maken Gregory Bateson på Bali. En av hennes mer omdebatterade böcker: Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935) finns översatt till svenska: Kvinnligt, manligt, mänskligt. Den handlar om hur synen på vad som anses "manligt" respektive "kvinnligt" skiljer sig åt i tre s.k "primitiva" samhällen på Nya Guinea. En annan av en hennes böcker som haft - kanske ännu större - betydelse för debatten om genus är: Male and Female. (wikipedia, 2012-04-10)

Swedish

Carlotta-SMVK
3248300

-Id
3248300
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461771
-Id
021037461771
-System
DigitaltMuseum