SUNBEAM (1905 SDCE) [sv]

Other languages: SUNBEAM (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Segelfartyg [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
24/01/2017 13:14:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27e71339-8f97-4ce2-95f4-4c16668f0e76 | RDF/XML | JSON-LD
Name
SUNBEAM
Swedish

Description
Segelfartyg
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Engelsk kutter
Skrovmaterial: Ek
Tidigare riggtyp: Ketch
Nuvarande riggtyp: Ketch
Tidigare maskintyp: 1938, 55 hkr Skandia
Nuvarande maskintyp: TMD 100
Förbyggnader rep: 1938, 1944 Hälleviksstrand, 1986 ny maskin, styrhytt. 1993 sänktes fördäcket, 1994 nya master.
Ursprunglig funktion: Fiskefartyg
Nuvarande funktion: Lastfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1937
Yrkesfart t o m år: 1962
Swedish

Home port
Uppsala (Kommun) [sv], , , 2004 2015
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
--Place
-Timespan
2004 2015

--Earliest time
2004
--Latest time
2015
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
8280
Signal letters
SDCE
Type of vessel
English

Norwegian bokmål


Code
SDCE
History

Sunbeam är byggd i Lowestoft 1905 och användes för seglande trålfiske på Nordsjön fram till 1937. Hon såldes därefter till Sverige och gick omväxlande i fiske och fraktfart åren 1937-1961. I flera omgångar har Sunbeam förbyggts bland annat vid Hälleviksstrands varv 1944.

1962 övergick Sunbeam från att vara trålare till att registreras som forskningsfartyg. Detta år gjordes en resa till Medelhavet. I övrigt har hon utnyttjats till forskningsuppgifter (marinbotaniska) i Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

Under de senaste tio åren har mycket arbete gjorts på fartyget, bland annat byte av maskin, ny styrhytt, och byte av bordläggning. 1993 sänktes det förhöjda fördäcket till ursprunglig nivå och nya master riggades. 1999 genomfördes arbete med förskeppet, 2001 med akterskeppet där bord, balkar, stöttor, knän med mera byttes.

Ambitionen är att återskapa exteriören och riggen från 1905 med undantag för en styrhytt. Sunbeam ägs av Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB.

K-märkt av Statens maritima museer.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
23,55
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,93
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
2,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
68
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Measurement type
Swedish

-Value
2
Launched
1905 United Kingdom (Country), , Lowestoft [sv],

-Time
1905
-Place reference
United Kingdom (Country), , Lowestoft [sv],
--Place (text)
Lowestoft
Swedish
Reference
Segelfartygen lever sid 140 f.f.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
120

-Id
120
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176011276
-Id
021176011276
-System
DigitaltMuseum