Butler, Torsten (1924 - 2007) [sv]

Butler, Torsten (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27dc00d5-51b4-409e-8e52-6c24cdc27a0b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Butler, Torsten
Swedish

First name
Torsten
Swedish

Last name
Butler
Swedish

Birth
-Time
27/11/1924
-Place reference
--Place
Death
28/03/2007 Lund

-Time
28/03/2007
-Place reference
Lund
--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1950, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1959, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Teknologie licentiat 1972.
Doktorskompetens 1981.

Verksamhet: Anställd i Stockholm hos Sven Kjerr 1949-1952, hos Gösta Wiman 1952-1954, hos Peter Bjugge 1954-1958.
Anställd i Lund hos Klas Anshelm 1958-1960, hos K-Konsult 1958-1966 med eget projektansvar.
Egen verksamhet från 1960.
Medverkat i SIDA-uppdrag i Tunisien, bostäder åt bönder.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1947-1948.
Skribent i Nationalencyklopedien.
Medverkat i radio- och TV-program.

Lärarverksamhet: Verksam vid A-sektionen vid LTH 1966-1989, Lunds Tekniska Högskola, universitetslektor-högskolelektor 1968-1989, vikarierande professor ca fem år av dessa, studierektor 1971-1979 och prodekanus 1979-1982.
Från 1989 kurser i Lund om arkitektur för lärare, ingenjörer, antikvarier med flera, hysbyggnadskurser linjen fysisk planering vid Högskolan i Karlskrona.
Medverkan i arkitektur I:s trappforskning under 1980-talet.
Pedagogiskt utvecklingsarbete inom arkitektutbildningen 1966-1989.
Arbete inom SAR och arkitektsektionen i Lund från 1960 med förbättring av undervisningen om bebyggelse i den svenska skolan.

Tävlingar: Skola i Avesta, hedersomnämnande.Resor: Europa, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Under 1980-talet: Ordförande i ASS, Arkitektföreningen för Södra Sverige, SAR:s fullmäktige och SAR:s arbetsgrupp Arkitektur i skolan.

Egna skrifter: Barnens skolvägar och trafikvanor, 1966-1972, licentiatavhandling.
Arkitektur i skolan, utgiven av SAR.
Ett stort antal artiklar i Arkitekttidningen (AT), samt några i Arkitektur.
Artiklar i dagspressen och facktidskrifter.

Verk ett urval:
Hos K-konsult med eget projektansvar 1960-1966: Verkstadsbyggnad på Ö kyrkogården, Malmö i anslutning till S Lewerentz förrådsbyggnad (godkänd av S L); Byggnad för spannmålshantering; Några mindre bostadshus; Andelsbageri på Österlen; Ett antal stadsplaner och mindre byggnadsplaner; Bostadsutställningar.
Egna projekt: Restaurering av tre mindre bostadshus från 1800-talet, två i Lund 1964, ett i Svalöv 1974; Radhuslänga i Lund 1963 (tillsammans med arkitekt Bo Grönqvist); Tjänstebostad och ombyggnad av utställningslokaler åt Kulturen i Lund 1968; Eget fritidshus i Vejbystrand 1977; Ombyggnad av fritidshus i Abbekås 1978, i Vejbystrand 1990; Några mindre bostadshus; Översiktsplan över Lunds kommunblock 1967-1972 (tillsammans med professor Lennart Kvarnström och professor Sten Samuelsson); Generalplan för Genarp 1972.

Swedish

Reference
Skriftliga svar på Arkitekturmuseets frågelista.
Dagens Nyheter, dödsannons.
Skånska Dagbladet 2007-04-17, dödsannons.
Swedish

Primus
873

-Id
873
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075953

-Id
011034075953
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish