interruption

Other languages: skridningstall (norwegian bokmål), skridningstal (swedish), nuosuluku (finnish), skridningstal (danish), stigtala (icelandic), décochement (french), fortschreitungszahl (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Det antal varptrådar en bindepunkt förflyttas från ett inslag till det nästa. Skridningstalet för kypert är 1, för satin alltid minst 2. I satin räknas det alltid från vänster till höger, nerifrån och upp, och dessutom måste anges om bindningen är en inslags- eller en varpsatin. Interruption användes för satiner och anger antalet varptrådar mellan bindepunkterna i två på varandra följande inslag. D.v.s. interruption = skridningstalet - 1. Fr interruption räknas alltid på satinens inslagssida ... Det antal varptrådar en bindepunkt förflyttas från ett inslag till det nästa. Skridningstalet för kypert är 1, för satin alltid minst 2. I satin räknas det alltid från vänster till höger, nerifrån och upp, och dessutom måste anges om bindningen är en inslags- eller en varpsatin. Interruption användes för satiner och anger antalet varptrådar mellan bindepunkterna i två på varandra följande inslag. D.v.s. interruption = skridningstalet - 1. Fr interruption räknas alltid på satinens inslagssida från vänster till höger. Jfr Satin och Oregelbunden satin. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27c214d3-8c6b-408f-8b3b-705c40236dfe | RDF/XML | JSON-LD
Label
interruption
English

skridningstall
Norwegian bokmål

skridningstal
Swedish

nuosuluku
Finnish

skridningstal
Danish

stigtala
Icelandic

décochement
French

fortschreitungszahl
German

Alternative label
interruption
French

Description
Det antal varptrådar en bindepunkt förflyttas från ett inslag till det nästa. Skridningstalet för kypert är 1, för satin alltid minst 2. I satin räknas det alltid från vänster till höger, nerifrån och upp, och dessutom måste anges om bindningen är en inslags- eller en varpsatin. Interruption användes för satiner och anger antalet varptrådar mellan bindepunkterna i två på varandra följande inslag. D.v.s. interruption = skridningstalet - 1. Fr interruption räknas alltid på satinens inslagssida från vänster till höger. Jfr Satin och Oregelbunden satin.
Swedish

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish