Description
Ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27b970fa-02f1-48ac-8ff8-cd74536c2806 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kistner, Åke
Swedish

First name
Åke
Swedish

Last name
Kistner
Swedish

Title
ingenjör

-Title
ingenjör
Swedish
Description
Ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm.
Swedish

Birth
1908

-Time
1908
Death
1976

-Time
1976
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm.[...] Åke Kistner, som på sin tid tilldelades Linnémedaljen för sina insatser, ansågs som en intresserad och mycket kunnig forskare. Under 1950-talet var han försäljare i Hald & Tesch Brand AB, efter att tidigare ha innehaft egen agentur." (DN 26 maj 1976) /US

Swedish

Son [sv]
Kistner, Magnus

-Heading
Son
Swedish

-Text
Kistner, Magnus
Swedish
Carlotta-SMVK
1017668

-Id
1017668
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461578
-Id
021037461578
-System
DigitaltMuseum