Rude, Ernest (1871 - 1948) [no]

Other languages: Rude, Ernest (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/04/2024 11:27:46
18/05/2024 02:25:17
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/27ad6677-10ed-478f-85ab-4475608e6fd8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rude, Ernest
Norwegian bokmål

First name
Ernest
Norwegian bokmål

Last name
Rude
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
1871

-Time
1871
Death
1948

-Time
1948
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Drammen 23.01.1871, død 18.03.1948. Sønn av fotografene Christoffer Gade Rude og Andrea Elise Geelmuyden. I lære hos faren 1888, hos Dahlløff i Stockholm og senere i Tyskland. Var sannsynligvis først bestyrer av farens filial i Storthingsgaden i Christiania, overtok den ca. 1907 sammen med Hilfling-Rasmussen, firmaet "Rude & Hilfling". Da Hilfling-Rasmussen reiste til Trondhjem i 1910 overtok han firmaet alene. Flyttet senere til Tordenskjoldsgate 7. Etter hans død ble det overtatt av Andreas Thorsrud, som hadde vært kompanjong fra 1943. Oslo Bymuseum har firmaets arkiv før 1952. Han var en av stifterne av Fotografernes Forening 1894, æresmedlem av Norges Fotografforbund 1946, av Dansk Fotografforening og Svenska Fotografernas Förbund, samt ridder av Danebrog 1925. Diverse premier og tillitsverv. Medlem av Oslo Kamera Klubb fra 1927.

Virkested:
1902-1948: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål

-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 10, s.114 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 14-15 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 32(1946) : 1, s. 5 (75 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 3, s. [37]-38 (nekrolog)
Norsk fotografisk tidsskrift 34(1948) : 4, s. 59 (nekrolog)
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
Digitalarkivet. Folketellinen 1910.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2402

-Id
2402
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008365

-Id
021036008365
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F8717127-87FF-4A07-90EF-EACDA02983C0

-Id
F8717127-87FF-4A07-90EF-EACDA02983C0
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål