3539 FLAA (Poståpneri) [no]

3539 FLAA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/277b9f5e-700a-4472-8c18-4f943d7a7f1a | RDF/XML | JSON-LD
Name
3539 FLAA
Norwegian bokmål

Alternative name
FLAA
Norwegian bokmål

Establishment
27/08/1853 Flå B (Kommune) [no], ,

-Time
27/08/1853
-Place reference
Flå B (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3539
Type
Norwegian bokmål

History

FLAA poståpneri, på gården Vold, i Flaa annexsogn til Næs prestegjeld, Ringerige og Hallingdal fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 27.8.1853, med virksomhet fra 1.11.1853. Sirk. 22, 28.9.1853.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FLÅ.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Hønefoss postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FLÅ nytt postnr 3539.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 70 (ca 1855/6) og fikk tilsendt datostempel 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3532 / 3539)
Poståpnere/styrere:
Ole Gulsvig 1.11.1853.
Kirkesanger Harald Haavelsen 1.5.1858.
Ole Gulsvig 4.10.1858.
Kirkesanger Harald Haavelsen kst. 14.7.1862, fast 1863.
Oluf H. Wold 12.10.1888.
Beret Vold midlt. des. 1891, fast 4.3.1892.
Bernholdt Hansen Ødegaard 19.7.1895.
Handelsbest. Ivar Engebretsen Tufte kst. 13.10.1901, fast 1.4.1902.
Ragna Tufte (gift Berg) midlt. 15.5.1945.
Engebret Tufte 1.10.1946 (f. 1907).
Margit Tufte Aasen 1.6.1972 (f. 1943).
Res.p.kass. Eva Tollefsen 1.3.1991.
Postst.vikar D Aina Granum 1.1.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1869 1874 1877 1886 1888 1896 1901 1905 1911 1914 1917
Spd. 12 24 30
Kr 160 180 220 320 400 450 500 550 700

Fra 1.7.1917 + 50 % dyrtidstillegg.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/08/1853 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/08/1853 ?
--Earliest time
27/08/1853
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441177

-Id
021166441177
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål