Aune, Jørgen (1866 - 1936) [no]

Aune, Jørgen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:26
02/12/2023 00:02:04
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2772bdb0-7aa3-4f87-a958-6a1834e6d47e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Aune, Jørgen
Norwegian bokmål

First name
Jørgen
Norwegian bokmål

Last name
Aune
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1866

-Time
1866
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Var ansatt ved telegrafen i Tvedestrand, og drev samtidig et fotoatelier mellom 1895 og 1899. Dette solgte han i 1899 til Gustav Robert Norberg. Aunes bror, Joakim Brevold, gikk i lære hos Aune i midten av 1890-årene. Aune flyttet til Aurdal og ble her den første telegrafbestyrer. Reiste rundt og fotograferte landskap, bildene ble brukt til postkort.

Virkested:
1900-1930: Aurdal.
1895-1900: Tvedestrand

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Norwegian bokmål

Replaces
Aune
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Ågren, Dan: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn, Årbok for Fosen, 1982.
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres. (Upublisert manuskript i Preus museum. 2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
128

-Id
128
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004947

-Id
021036004947
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål