Kellgren, Theodor (1880 - 1936) [sv]

Kellgren, Theodor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:59:41
10/04/2021 00:47:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2761b351-e6b5-4de4-a065-0cde8cfdc6a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kellgren, Theodor
Swedish

First name
Theodor
Swedish

Last name
Kellgren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
15/02/1880 Östra Sallerup (Ort/bebyggd plats) [sv], ,

-Time
15/02/1880
-Place reference
Östra Sallerup (Ort/bebyggd plats) [sv], ,
Death
07/12/1936 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
07/12/1936
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: TS 1898-1901, Tekniska skolan i Stockholm.
Extra elev vid KTH 1904-1906, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1908-1911, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Agi Lindegren 1899-1901, Erik Josephson 1901-1902, Salomon Sörensen 1903-1908.
Verksam i firman Kellgren & Hammarling 1909-1918.
Stadsarkitekt i Uppsala 1914-1920.
Statens sakkunnig rörande ålderdomshem mm från 1919.

Andra uppdrag: Sveriges fattigvårdsförbundet 1909-1918.
Arkitekt för Tjänstemannasamhället i Mörby egnahemsförening 1910-1914.
Ledamot i styrelsen för Tekniska skolan i Stockholm.
Ledamot i egnahemsnämnden 1915-1920.Resor: Danmark, studier av tegelarkitektur, 1907.
Tyskland 1911 och 1913.
Italien 1920 och 1922.

Medlemskap: STF 1905-1929, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Ritningar till svenska sommar- och egnahemsvillor av trä. Tillsammans med Jakob Gate m fl arkitekter, Stockholm, 1905.
Ålderdomshem. 1920 års normalritningar.
Teknisk tidskrift/A, 1907, Danska arkitekturstudier.
Byggmästaren, 1923, Länssanatoriet vid Uttran.

Verk ett urval:
Bostads- och affärshus i Stockholm 33 st (enligt Malmarna) varav 9 tillsammans med Hammarling 1913-1915, bl a: Bostadshus för Blomsterfonden, Ringvägen 99-109, Stockholm 1931-1932 och Rödabergsgatan 1- Rödabergsparken 1925-1926 Isaak Hirschs minne, Stockholm.
St Göransgården, Welanders v 7, Stockholm 1935.
Govenii minne, Skinnarviksringen 30, 1932 och 28, Stockholm 1937.
Engelska skrädderietablissementet, Regeringsg 37, Stockholm 1920, 1921.
Eriksbergsg. 14, Stockholm 1914.
Uttrans sanatorium, Södermanland 1923.
Ludvika lasarett 1924.
Falu lasarett 1915-1935.
Epidemisjukhus i Visby 1928.
Sinnesslöanstalt i Strönsör, Nordmaling, Ångermanland 1915 och i Storängen, Söderköping, Östergötland 1926.
Ålderdomshem bl a i Hovmantorp, Småland 1913; Rasbo, Uppland 1913 och i Ramnäs, Västmanland 1915.
Gammelbyn i Svedmyra, Stockholm 1924-1930.
Borgargården i Fredhäll, Stockholm 1932.
Aftonsol i Sundsvall.
Barnhem i N Åsum, Kristianstad 1915 och i Djursholm 1916.
Vårdhem, Mariahemmet i Visby 1932 och Stureby i Stockholm 1936.
Löwenströmska lasarettet, Väsby.
Vårdanstalt för blinda, Getingev 5, Lund 1919-1921.
Villa i Mörby 1912.
Ny-, om- och tillbyggnad i Uppsala, brandstation.
Nya samskolan, Ängelholm 1911-1914.
Skola i Härnösand.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 623. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 96. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969. Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964. Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976. Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971. Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1916.
Swedish

Primus
438

-Id
438
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076640
-Id
011034076640
-System
DigitaltMuseum