Vassdrags- og energisektoren ll (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Vassdrags- og energisektoren ll (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren [no]

Description

NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter.

Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse i KulturNav, der de settes i sammenheng.

Datasettet er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter dokumenter og data i egne databaser,...

NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter.

Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse i KulturNav, der de settes i sammenheng.

Datasettet er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter dokumenter og data i egne databaser, men skal også være et grunnlag for ulike elektroniske skjemaløsninger, samt gjøre disse mer brukervennlige. Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, med engelsk oversettelse. Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende. [no]

Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
21/09/2021 15:44:41
Unknown
Status
Purpose

Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren. [no]


URI
http://kulturnav.org/273d4a24-d970-4d4c-bed5-3e82e1054c5f
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 422 hits.
Name
Vassdrags- og energisektoren ll
Norwegian bokmål

Description
NVE har utviklet et datasett med kraftrelaterte fagtermer. Begrepslisten inneholder termer på fysiske objekt tilknyttet kraftproduksjon, på naturlige fenomen og termer av mer administrativ karakter.

Sammen med fagmiljøene kartlegger vi hvilke uttrykk som er gjeldende på NVEs ulike virkeområder og registrerer disse i KulturNav, der de settes i sammenheng.

Datasettet er laget for å forenkle og muliggjøre en mer presis og forutsigbar lagring og søking etter dokumenter og data i egne databaser, men skal også være et grunnlag for ulike elektroniske skjemaløsninger, samt gjøre disse mer brukervennlige. Begrepslisten vil dessuten gjennom åpen kildekode være tilgjengelig for andre. Produsenter av andre datasett kan fritt hente termer fra vår begrepsliste til sine lister.

Innførslene er på bokmål, med engelsk oversettelse. Datasettet er under utvikling, men deler av den publiseres fortløpende.
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål

Purpose
Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.
Norwegian bokmål

Dataset owner
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.
-Text
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.
Norwegian bokmål