7335 JERPSTAD (Poståpneri) [no]

7335 JERPSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:17:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/270c9156-dd92-46e5-af97-387a31fc2621 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7335 JERPSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
JERPSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1900
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
7335
Type
Norwegian bokmål

History

JERPSTAD poståpneri, i Meldalen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1900 i postruten Meldalen --Birkaaker. Sirk. 26, 30.6.1900.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7396 JERPSTAD ble nedlagt fra 1.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk JERPSTAD
nytt postnr 7335.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7396 / 7335)
Poståpnere/styrere:
Meieribest. Rasmus Jordet 1.7.1900 (f. 1873).
Borghild Jordet midlt. 6.6.1943.
Dagny Eggen 1.8.1943 (f. 1907).
Størker Jordet 1.5.1953 (f. 1906).
Poststyrer Jarle Håkon Overrein 1.9.1976.
Postkass. Bjarne Gravdal 1.7.1980 (f. 1950).
Poststyrer Erling Fossmo 1.3.1989 (f. 1945).

Årlig poståpnerlønn var i 1901 kr 100,-, i 1905 kr 150,-, i 1909 kr 250,-, i 1912 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1900 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1900 ?
--Earliest time
01/07/1900
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442985

-Id
021166442985
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål