Hallman, Per Olof (1869 - 1941) [sv]

Hallman, Per Olof (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:17
19/06/2021 00:35:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/26f76843-7df4-426d-b60e-4256a9f3a253 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallman, Per Olof
Swedish

First name
Per Olof
Swedish

Last name
Hallman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
16/05/1869 Ödeshög (Stad) [sv], ,

-Time
16/05/1869
-Place reference
Ödeshög (Stad) [sv], ,
--Place
Death
18/07/1941 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
18/07/1941
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Linköping 1887.
KTH 1887-1890, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1890-1893, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd i Stockholms stads byggnadskommission 1893-1895.
Extra ordinarie tjänsteman i Stockholms byggnadsnämnd 1894, amanuens 1898, arkitekt 1903 och vice stadsarkitekt 1913-1922.
Stadsplanedirektör i Stockholm 1922-1927.

Andra uppdrag: Verkställande ledamot i stadsplanekommissionen från 1909.

Lärarverksamhet: Docent i stadsanläggningskonstens formlära vid KTH 1897-1934, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, speciallärare 1914-1934.
Lärare i stadsplaneanordningar i lantmäteristyrelsen 1909-1924.

Tävlingar: Ny stadsplan för Göteborg tillsammans med Fredrik Sundbärg 1900, 1:a pris.
Intern stadsplanetävling för Barcelona.Resor: Tyskland, Österrike, Belgien och Frankrike 1895.

Medlemskap: STF 1889-1922, Svenska Teknologföreningen.
SBF, Stockholms Byggnadsförening, sekreterare 1897-1900 och ordförande 1902-1910.

Egna skrifter: Föredrag 1895-1929 varav en del publicerade, se förteckning Anna-Lisa Löfquists uppsats.

Verk ett urval:
Lärkstaden, Stockholm, stadsplan 1907-1908.
Enfamiljsbostadshus, Valhallavägen 68, 1909-1910.
Rödabergsområdet, Stockholm, stadsplaner för Västeråsgatan 1914-1922, för Solvändan - Torsgatan 1907-1909, omarbetad 1923-1924.
Blecktornsområdet, Stockholm, stadsplan 1920.
Helgalunden, Stockholm, områdesplan 1913 (omarbetad 1928 P Hedqvist).
Karlaplans omdaning, Stockholm.
Gamla Enskede, Nynäsvägen - Sockenvägen - Enskedevägen, Stockholm, stadsplan 1907-1908.
Enskededalen, Sockenvägen - Gamla Tyresövägen, Stockholm, stadsplaner 1919-1930 tillsammans med A Dahlberg.
M fl stadsplaner och stadsplaneförslag i Stockholm.
Odd Fellow-ordens hus, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm 1899.
Hyreshus Artillerigatan 67 - Östermalmsgatan 84 - Jungfrugatan 44, Stockholm 1907-1908.
Hyreshus Norrtullsgatan 27A, B - Vidargatan 1, Stockholm 1905-1906.
Hyreshus Frejgatan 75 - Heimdalsgatan 7, Stockholm 1905-1906.
Hyreshus Birkagatan 20, 22, Stockholm 1904-1906.
Hyreshus, kv Dykärret 15, 16, 17, 18, 19 och 20, Timmermansgatan 39 och 41 och Bengt Ekehjelmsgatan 5-13, Stockholm 1904-1906.
Hyreshus Maria Prästgårdsgatan 48 - W Yxkullsgatan 41 och 43, Stockholm 1905-1907.
Hyreshus Folkungagatan 87-91 - Nytorgsgatan 21B, Stockholm 1902-1903.
Stadsplaner för hela samhällen, bl a för: Borås, Gävle, Haparanda, Hedemora, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Kiruna, Kungälv, Köping, Landskrona, Ludvika, Nyköping, Oskarshamn, Skövde, Uddevalla, Umeå, Vadstena, Vänersborg, Västerås och för delar av Eskilstuna, Hälsingborg, Norrköping, Strängnäs, och Trollhättan m fl.
Kyrkoherdeboställe å Grönsta på Lidingön 1909-1910.
Sommarvilla Sturehov, Västra Granholmen, Östra Ryd 1899.
Sommarvilla för egen räkning Persbo, Skarpö 1903.
Arbetarbostäder i Almtuna, Uppland (3 hus uppförda) 1907.

Swedish

Reference
Almqvist, Josef och Sterner, Fredrik (red.): Stockholms byggnadsförening 100 år. Stockholm, 1948. Sid. 118.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 350.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 64.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Stockholms stadsmuseums byggnadsinventeringar.
Paulsson, Thomas: Den glömda staden. Om stadsbyggande i Stockholm under 1900-talets första decennier. Andra omarbetade upplagan, Stockholm, (1959) 1994.
Löfquist, Anna-Lisa: Riksbyggmästaren. Per Olof Hallman 1869-1941, förgrundsgestalt för estetiskt stadsbyggande i Sverige. D-uppsats vid Stockholms universitet, VT 1991.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, åren 1887, 1894-1895, 1900-1901 samt 1903. Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1911.
H8D 1907:120, 1909:542, 1915:562, 1919:557, 1922:654, 1924:529, 1929:333.
Dagspress, facktidskrifter.
Hallman-arkivet i Stockholms stadsarkiv.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Ytterligare käll- och litteraturhänvisningar, se Löfquist, Anna-Lisa 1991.
Swedish

Primus
520

-Id
520
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076401

-Id
011034076401
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish