Vollan (Forlatt sted) [no]

Vollan (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/26ef9230-059a-4135-b5c8-385458c5bb52 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Vollan
Norwegian bokmål

Alternative name
Vollan
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
64.09033, 11.30117, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
64.09033
-Longitude (Easting)
11.30117
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
229260

-Id
229260
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål