Nykvist, Gunnar (1900 - 1969) [sv]

Other languages: Nykvist, Gunnar (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Gunnar Edvard Nykvist, född 24 april 1900, död 30 oktober 1969, var vaktmästare vid Etnografiska museet, Stockholm, under första halvan av 1900-talet. Han anställdes som museibiträde 1923 och gick i pension 1965. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:45:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/26b3eee0-d263-4bcb-be9b-e4d1209f4861 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nykvist, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar Edvard
Swedish

Last name
Nykvist
Swedish

Title
tillsyningsman

-Title
tillsyningsman
Swedish
vaktmästare

-Title
vaktmästare
Swedish
Description
Gunnar Edvard Nykvist, född 24 april 1900, död 30 oktober 1969, var vaktmästare vid Etnografiska museet, Stockholm, under första halvan av 1900-talet. Han anställdes som museibiträde 1923 och gick i pension 1965.
Swedish

Birth
24/04/1900

-Time
24/04/1900
Death
30/10/1969

-Time
30/10/1969
Biography

Gunnar Edvard Nykvist, född 24 april 1900, död 30 oktober 1969, var vaktmästare vid Etnografiska museet, Stockholm, under första halvan av 1900-talet. Han anställdes som museibiträde 1923 och gick i pension 1965. Han fortsatte dock att arbeta fram till sin död. I hans arbetsuppgifter ingick inventering, konservering, fotografering, utställninstekniker. Han var med och gjorde utställningar i Lund, Helsingfors (1954, 1960), Lousiana (Danmark 1965). Han låg också bakom utställningen i båthuset vid Etnografiska museet. (Ethnos 1971) Han var gift med Edith Anna M. Båda blev begravda på Skogskyrkogården, kvarter 14E, gravnummer 13169.

Swedish

Reference
Gunnar Nykvist In Memoriam, Ethnos 1971, S. 181
Swedish

Carlotta-SMVK
1562271

-Id
1562271
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461866
-Id
021037461866
-System
DigitaltMuseum