Malaise, René Edmond (1892 - 1978) [sv]

Malaise, René Edmond (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
René Malaise, entomolog, forskningsresande, fil. dr. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/06/2021 09:10:38
27/05/2023 04:16:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/269c0e35-4b91-40d8-9df3-a758496df4e9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Malaise, René Edmond
Swedish

First name
Edmond René
Swedish

Last name
Malaise
Swedish

Description
René Malaise, entomolog, forskningsresande, fil. dr.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29/09/1892

-Time
29/09/1892
Death
01/07/1978

-Time
01/07/1978
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

René Malaise, entomolog, forskningsresande, fil.dr.1945. Intendent vid Naturhistoriska Riksmuseets entomologiska avd.,1953-58. År 1920-22 deltog M. tills. med Sten Bergman och Eric Hultén i Svenska Kamtchatkaexpeditionen och 1934 företog M. en egen expedition till Burma. Han insamlade betydande material av olika djurgrupper, främst insekter. Han konstruerade en effektiv tältliknande fälla för fångst av flygande insekter. M. intresserade sig också för geologi och hans arbete " Atlantis, en geologisk verklighet" (1951) väckte viss uppmärksamhet. /US Han gjorde även en egen resa till Kamtchatka 1924-27 med sin dåvarande hustru Ester Blenda Nordström som han var gift med 1925-1929. 20100329/AS. Efter skilsmässan med Blenda gifte han sig med Ebba som följde med honom till Burma 1934. 2011-02-21/MJ

Swedish

Gift med [sv]
Malaise, Ebba, Nordström, Ester Blenda

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Malaise, Ebba, Nordström, Ester Blenda
Swedish
Reference
Vårdal, Hege och Andreas Taeger (2011) The life of René Malaise: from the wild east to a sunken island, Zootaxa 3127:38 – 52
Swedish

Carlotta-SMVK
1177330

-Id
1177330
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461742
-Id
021037461742
-System
DigitaltMuseum