Mediation Place holder

Mekling (norwegian bokmål), Mekling (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:36
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/mekling
Label
Mediation
English

Mekling
Norwegian bokmål

Mekling
Norwegian nynorsk

Not used label
Konfliktråd
Norwegian nynorsk

Konfliktråd
Norwegian bokmål

Megling
Norwegian bokmål

Mekling
Norwegian nynorsk

Rettsmegling
Norwegian bokmål

Rettsmekling
Norwegian bokmål

Rettsmekling
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Legal system
English

Note
Mekling er et møte mellom to eller flere personer i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer med en uavhengig mekler oppnevnt av kommunen. Dette gjelder mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling.
Norwegian bokmål

Mekling er eit møte mellom to eller fleire personar i ein konflikt. Mekling i konfliktråd skjer med ein uavhengig meklar oppnemnd av kommunen. Dette gjeld mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling.
Norwegian nynorsk