pastel (visual work) - Deprecated

Pastell (norwegian bokmål), Pastell (norwegian nynorsk)

Kunstverkinndeling: Hovedkategori (A.2.3.B) [no]

Last changed
15/09/2021 09:27:26
Deprecated
Status

URI
Needs to be published, before URI is available
Label
pastel (visual work)
English

Pastell
Norwegian bokmål

Pastell
Norwegian nynorsk

Web reference
Change note

Arkivert ved revisjon 24.06.2021 - ref. Prosjekt nasjonale datasett.

Norwegian bokmål

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Norwegian bokmål