2400 GRUNDSET I ELVERUM (Postkontor) [no]

2400 GRUNDSET I ELVERUM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2623e553-0266-4f27-9d14-c6afb9a1a653 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2400 GRUNDSET I ELVERUM
Norwegian bokmål

Alternative name
GRUNDSET I ELVERUM
Norwegian bokmål

Establishment
23/05/1820 Elverum (Kommune) [no], ,

-Time
23/05/1820
-Place reference
Elverum (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2400
Type
Norwegian bokmål

History

GRUNDSET I ELVERUM poståpneri, på Østre Grundset gård, i Elverum prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820. Kom trolig først i virksomhet 27.9.1820, da den første ordinære postrute gjennom Østerdalen startet etter en bekjentgjørelse av 31.8.1820.

Navnet ble senere endret til ELVERUM. Dette sees først i en portotabell fra 1833.

Poståpneriet lå inntil 1848 på gården Grundset, da det flyttet til gården Grindalen.

Ved Kgl.res. 13.5.1853 ble bestemt å opprette en hurtigere postgang mellom Elverum og Trysil.

I 1870 flyttet poståpneriet til apoteket Ørnen i Leiret.

Fra 1.1.1886 ble poståpneriet lagt under Hamar postdistrikt. Sirk. 29, 10.12.1885.

Ved Kgl.res. av 14.6.1890 ble Elverum poståpneri opphøyet til postkontor fra 1.7.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under postkontoret 2400 ELVERUM tildelt postnr 2406--2411. Postboksadressatene under ELVERUM POSTKONTOR fikk tildelt postnr 2401 (postboksnr 1--139), 2402 (postboksnr 140--289), 2403 (postboksnr 290--399) og 2404 ELVERUM (postboksnr 1500--1569). Vestad postboksnr fikk tildelt 2405 ELVERUM.

Ifølge "Norske filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 57 (ca 1855/6) og fikk tilsendt datostempel 17.12.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2400)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Hans Grundset fra (ca) 1820 (f. 1793).
Ingebreth Olsen Grindalen fra (ca) 1848.
Amund Pedersen Grindalen 15.2.1860.
St.mester L. Eriksen 1.4.1863.
Apoteker Peder Lykke Elisar Sissener 1.7.1870.
Oluf Christiansen 1.7.1872.
Fredrikke Isachsen Næser, kst. 10.3.1873 (f. 1848).
Andrea Caroline Landmark 1.10.1876 (f. 1839).
Kst. postm. Aksel Hansen 1.8.1899 (f. 1867).
Postfullm.I Otto Berg, kst. 1.11.1929, tiltr. 15.4.1930 (f. 1877),med pflm. Trygve Andersen som midlt.styrer.
Postflullm.II Rolf Olsen 1.5.1937, tiltr. 1.8.1937 (f. 1881) under midlt. bestyrelse av pflm. Gottfred Brekke (f. 1889).
Posteksp. Tor Fossum midlt. kst. u. ledighet 1.4.1942 (f. 1896).
Postflm. Rolf Olsen gjeninntrått i 1945 (etter krigen).
Postflm. Jens Værnes 1.5.1946, tiltrått 1.7.1947 (f. 1890), m. posteksp. Sverre Evensen som midlt.styrer (f. 1901).
Avd.sjef I Kristen Jesnes 1.2.1961 (f. 1899).
Avd.sjef I Knut Kristiansen 1.11.1965 (f. 1923).
Postm. Odd Hole 1.8.1969 (f. 1917).
Kontorsjef Jostein Hegge 1.10.1981, fast 1.11.1983 (f. 1932).
Kontorsjef Erik Henriksen 1.4.1987 (f. 1943).
Postsjef Harald Halvorsen 1.5.1996.
Postsjef (vikar) Steinar Mora 16.2.1998.
Postmester Per Bjørke 1.6.1998.

I 1860 var årlig poståpnerlønn 100 spd., i 1869 144 spd., i 1872 200 spd. i 1879 kr 1.000,- og i 1885 kr 1.200,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 23/05/1820 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
23/05/1820 ?
--Earliest time
23/05/1820
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440738

-Id
021166440738
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål