HM dronning Adelaide av Storbritannia, [no]

HM dronning Adelaide av Storbritannia, (norwegian bokmål)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:15:50
27/11/2021 04:59:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/261cb813-1039-443e-be79-d452725c9bbd | RDF/XML | JSON-LD
Name
HM dronning Adelaide av Storbritannia,
Norwegian bokmål

Last name
HM dronning Adelaide av Storbritannia
Norwegian bokmål

Other name
Adelheid Amalie Luise Theresa Carolin av Sachsen-Meiningen [no] - Døpenavn [no]

-Name
Adelheid Amalie Luise Theresa Carolin av Sachsen-Meiningen
Norwegian bokmål

-Specified
Døpenavn
Norwegian bokmål
HH prinsesse Adelaide av Sachsen-Meiningen [no] -

-Name
HH prinsesse Adelaide av Sachsen-Meiningen
Norwegian bokmål
HKH hertuginnen av Clarence [no] -

-Name
HKH hertuginnen av Clarence
Norwegian bokmål
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Activity
Produsent

-Type of activity (text)
Produsent
Norwegian bokmål
Dronning

-Type of activity (text)
Dronning
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
261CB813-1039-443E-BE79-D452725C9BBD

-Id
261CB813-1039-443E-BE79-D452725C9BBD
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039688200
-Id
021039688200
-System
DigitaltMuseum