6165 HJØRRENDFJORD (Poståpneri) [no]

6165 HJØRRENDFJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:16:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2615b73b-1682-433a-80e0-30a6fe3d534a | RDF/XML | JSON-LD
Name
6165 HJØRRENDFJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
HJØRRENDFJORD
Norwegian bokmål

Establishment
03/09/1852 Ørsta (Kommune) [no], ,

-Time
03/09/1852
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
6165
Type
Norwegian bokmål

History

HJØRRENDFJORD poståpneri, i Hjørrendfjord prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 3.9.1852, med virksomhet fra 15.10.1852. Sirk. 46, 24.9.1852.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til HJØRUNDFJORD.

Fra 1.4.1908 endret til SÆBØ I SØNDMØR. Sirk. 17, 28.3.1908.

Fra 1.10.1921 endret til SÆBØ I SUNNMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til SÆBØBUKT. Sirk. 3, 28.1.1935.

Fra 1.4.1944 ble navnet endret til bare SÆBØ. Sirk. 7, 22.3.1944.

Poståpneriet ble 1.10.1963 lagt under Ørsta postktr. Sirk. 27, 3.8.1963.

Fra 1.10.1971 igjen under Ålesund postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SÆBØ nytt postnr 6165. Samtidig fikk postboksadressatene under 6165 tildelt postnr 6166.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 118 (ca 1855/6 og fikk datostempel tilsendt i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6180 / 6165)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Munch 15.10.1852.
Lensm. M. K. Lund i 1859.
Sogneprest Grøner 1.10.1863.
Lensm. Houth 1.7.1868. (På gården Aklestad.)
Kirkesanger Arne Eliassen 1.10.1876.
Ole Karlsen Tryggeseth 1.1.1900 (f. 1864). Hadde tj.fri 1.2.1914 -- 15.7.1915, 15.1. -- 15.7.1916, 20.1. -- 10.7.1917, og 27.1 -. -15.7.1918 med vikarer.
Stasj.holder Solveig Frøland (Vefall) 1.5.1933 (f.1902).
Landpostbud Arne Jon Rekkedal kst. 1.3.1970 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852 1869 1878 1888 1898 1902 1909 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 100 110 200 300 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/09/1852 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/09/1852 ?
--Earliest time
03/09/1852
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442421

-Id
021166442421
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål