Winther Åshaug, Ina Marie (1983 - ) [sv]

Other languages: Winther Åshaug, Ina Marie (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:51:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/25df92cc-3bb5-47bc-9d40-a9739c9fd6e8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Winther Åshaug, Ina Marie
Swedish

First name
Ina Marie
Swedish

Last name
Winther, Åshaug
Swedish

Alternative name
Aashaug
Swedish

Title
fotograf

-Title
fotograf
Swedish
konstnär

-Title
konstnär
Swedish
Description
Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014.
Swedish

Birth
15/12/1983

-Time
15/12/1983
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Biography

Ina Marie Winther Åshaug, född 15 december 1983, Brönnöysund, Norge, konstnär och fotograf. Började arbeta som fotograf vid Världskulturmuseet, Göteborg, hösten 2014.

Swedish

Verksam vid organisation [sv]
Världskulturmuseet, Statens museer för världskultur

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Världskulturmuseet, Statens museer för världskultur
Swedish
Web reference
Carlotta-SMVK
2769073

-Id
2769073
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021038234431
-Id
021038234431
-System
DigitaltMuseum