1488 HAKEDAL (Poståpneri) [no]

1488 HAKEDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
07/12/2016 09:56:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/25db607c-c328-4fd3-a4b7-33cb651fa876 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1488 HAKEDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
HAKADAL
Norwegian bokmål

HAKEDAL
Norwegian bokmål

HAKEDALEN
Norwegian bokmål

Establishment
03/05/1858 Nittedal (Kommune) [no], ,

-Time
03/05/1858
-Place reference
Nittedal (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1996

-Time
31/03/1996
Code
1488
Type
Norwegian bokmål

History

HAKEDAL poståpneri, i Nittedal prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 3.5.1858 med virksomhet fra 16.6.1858. Sirk. 9, 3.7.1858.

Poståpneriet lå først på Kirkeby og ble senere flyttet til gården Myrevangen.

Flyttet ca 1888 igjen da til gården Døhlen.

Fra poststedsfortegnelsen 1891sees navnet skrevet HAKEDALEN.

Fra 20.12.1900 ble poståpneriet flyttet til Hakedal stasjon i forbindelse med åpningen av jernbanen fra Grefsen stasjon til Røikenviken stasjon ved Randsfjorden.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HAKADAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i postdistr. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av poststedene ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo nord postregion. Sirk. 1, 1.10.1989.

Postkontoret 1488 HAKADAL i Etterstad postområde ble nedlagt fra 1.4.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 6.3.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 382 (1855/56), og fikk 6.1.1859 tilsendt av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1488)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Amundsen 16.6.1858.
Gårdbr. Christian Olsen Døhlie 1.7.1886.
Stasj.mester C. H. Horn 20.12.1900.
Hedvig Horn kst. 1905.
Stasj.mester Thorstein Hoff 26.10.1905.
Stasj.mester Carl Torp 23.4.1918.
Aslaug Pettersen (Olsen) midlt. kst. 20.11.1922, fast 1.5.1926 (f.1903).
Fru Ingerid Olsen midlt. 1.12.1948.
Peder Lindstad 1.9.1949 (f.1920).
Poståpner Sigrid Nygaard Pedersen 1.10.1953 (f.1918).
Grethe Gundersen kst. 1.10.1965.
Poståpnerass. Ninni Torgund Terjesen 1.3.1967 (f.1948).
Poststyrer Jarle Håkon Overrein 1.3.1975.
Posteksp. Liv Sissel Hagen 1.11.1976.
Unni Martinsen 1.4.1979 (f.1957).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1897 1900 1905 1911
Spd. 12
Kr 100 200 500 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 03/05/1858 31/03/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
03/05/1858 31/03/1996
--Earliest time
03/05/1858
--Latest time
31/03/1996
Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440474

-Id
021166440474
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål