Woodward, Leonard (1883 - 1950) [sv]

Woodward, Leonard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Leonard Havergal Woodward, född 1883, död 19 juli 1950, brigadör, missionär, frälsningsarmén. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2019 09:54:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/25cd1899-4c0b-42ce-a593-44e56eeab847 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Woodward, Leonard
Swedish

Title
frälsningssoldat

-Title
frälsningssoldat
Swedish
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Leonard Havergal Woodward, född 1883, död 19 juli 1950, brigadör, missionär, frälsningsarmén.
Swedish

Birth
1883

-Time
1883
Death
19/07/1950

-Time
19/07/1950
Biography

Leonard Havergal Woodward, född 1883, död 19 juli 1950, brigadör, missionär, frälsningsarmén.
Woodward tjänstgjorde tillsammans med sin fru Margaret (Maggie, född Lowe) i Frälsningsarmén 1903-1916 i England och Irland. Från 1916 var de stationerade i Nederländska Ostindien (Dutch East Indies, nuvarande Indonesien), bl. a. på Celebes (Sulawesi). De var i Kantewoe 1918, senare i Kalawara, Paloedalen (Palu-dalen). Därefter på Java. Under andra världskriget 1942-1945 fängslades de i Makasser i ett japanskt krigsläger. I juni 1949 återvände de till England.

Swedish

Residence
-Place reference
--Place
-Timespan
1916 1949
--Earliest time
1916
--Latest time
1949
Reference
Aragon, Lorraine V. (2000) Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development in Indonesia
Swedish

Web reference
-Text
Lt-Colonel Leonard Woodward, Mundus
Swedish
Carlotta-SMVK
3248808

-Id
3248808
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021038011526
-Id
021038011526
-System
DigitaltMuseum