Najadvarvet (Varv) [sv]

Najadvarvet (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Segelbåtstillverkare på Orust. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/02/2016 14:17:38
02/07/2022 06:31:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2589bbe1-efb6-49be-b0c4-a29d82007d01 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Najadvarvet
Swedish

Alternative name
Kungsviken Marine
Swedish

Najad
Swedish

Description
Segelbåtstillverkare på Orust.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1971

-Time
1971
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

I slutet av 1960-talet uppdrog Berndt Arvidsson och Thorwald Karlsson åt Olle Enderlein att rita den första najaden som sjösattes 1971. Sedan dess har mer än 2000 Najad-båter tillverkats.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Orust (Kommun) [sv], Kungsviken [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Orust (Kommun) [sv], Kungsviken [sv],
--Place
Swedish

--Specified
Kungsviken
Swedish
Reference
Sjöhistoriska museets arkiv. Intervju med Marianne van Wincoop, samt broschyrmaterial. SMM F4BA:25 och 27.
Swedish

DigitaltMuseum
021166009571
-Id
021166009571
-System
DigitaltMuseum