Agnefest (Befolket sted) [no]

Agnefest (norwegian bokmål)

Norske stedsnavn [no]


URI
http://kulturnav.org/25825670-1b52-4857-b08d-1938743614c1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Agnefest
Norwegian bokmål

Alternative name
Agnefest
Norwegian bokmål

Place type
English

Norwegian bokmål


Estonian

Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
58.123, 7.047, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.123
-Longitude (Easting)
7.047
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1054

-Id
1054
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål