2337 TANGEN (Poståpneri) [no]

2337 TANGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2567e547-bab7-49de-9c1c-3833e98cc96b | RDF/XML | JSON-LD
Name
2337 TANGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
TANGEN
Norwegian bokmål

Establishment
11/10/1873 Stange (Kommune) [no], ,

-Time
11/10/1873
-Place reference
Stange (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2337
Type
Norwegian bokmål

History

TANGEN poståpneri, i Tangen annex til Stange prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postkontor, ble underholdt ved Kgl.res. 11.10.1873, med virksomhet fra 1.1.1874 og med to ganger ukentlig bipost til/fra nærmeste dampskipsanløpssted, i den tid av året da postbefordringen foregår med dampskip på Mjøsen. Sirk. 26, 31.11.1873.

Poståpneriet TANGEN ble lagt ned fra 1.4.1881, men samtidig gjenopprettet på jernbanestasjonen Tangen i Stange prestegjeld, Hedemarken fogderi og amt. Poståpneriet hadde fortsatt navnet TANGEN og lå under Christiania postkontor. Sirk. 3, 2.2.1881.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.85.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret TANGEN nytt postnr 2337.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert i 1875.

(2313 / 2337)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger O. Nilsen 1.1.1874.
E. Klinkenberg 1.1.1877.
Frihandler Dyre B. Bakke 1.7.1879.
Stasj.mester. Chr. Aas 1.4.1881.
Stasj.mester Anders Larsen Bach 25.11.1881.
Stasj.mester Christian Mikkelsen 1.9.1886.
Stasj.betj. Kristian Bronken, kst. i 1912.
Stasj.mester H. Blegen 1.7.1912
Klara Løvland (Snedskersveen) 1.8.1917 (f. 1896).
Poståpner Gulbrand Gulbrandsen 1.10.1969 (f. 1926).
(?) (?) (?)

De første årlige poståpnerlønninger:

1874 1877 1879 1881 1883 1888 1897 1903 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 140 200 120 200 260 500 600 700 750 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg på 50% av daværende lønn.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 11/10/1873 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
11/10/1873 ?
--Earliest time
11/10/1873
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440718

-Id
021166440718
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål