Rehnmark, Erik Gunnar (1916 - 1994) [sv]

Rehnmark, Erik Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 09:59:00
28/03/2020 00:28:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/255ca2bb-2430-459e-81fb-0642975345ef | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rehnmark, Erik Gunnar
Swedish

First name
Erik Gunnar
Swedish

Last name
Rehnmark
Swedish

Wikipedia

-Time
04/06/1916
Death
-Time
05/04/1994
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1942, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Anställd vid olika arkitekt- och ingenjörskontor i Stockholm 1942-1943, vid Försvarets fabriksstyrelse 1944-1945.
Distrikts- och stadsarkitekt i Sollefteå 1945-1981.
Egen arkitektverksamhet i Sollefteå.

Lärarverksamhet: Lärare i byggnadsritning vid NKI-skolan i Stockholm i början av 1940-talet.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS från 1946, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Verk ett urval:
Tvättanläggning i Långsele för Försvarets fabriksstyrelse.
Sollefteå bryggeri.
Skolor i Långsele, Billsta och på Remsle.
Tempohuset i Sollefteå, nu (2001) Hemköp.
Bostadshus i kv Aspen och Lönnen, Storgatan 106-112, Hågesta, Sollefteå, 1958-1960.
Församlingsgården, Kyrkvägen 7, Sollefteå, 1962-1964.
Församlingsbyggnader i Långsele, Ed och Ådals-Liden. *

Swedish

Reference
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Strömberg, Per m fl: Arkitektur i Sollefteå. Sollefteå kommun 2001.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Primus
1500

-Id
1500
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077165

-Id
011034077165
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish