Åse (Forlatt sted) [no]

Åse (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/253aac78-c98b-46d6-b486-2753fff3d0ab | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åse
Norwegian bokmål

Alternative name
Åse
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.48911, 8.31451, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.48911
-Longitude (Easting)
8.31451
Is Part Of
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1113969

-Id
1113969
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål