Klevfos industrimuseum (Museum) [no]

Other languages: Klevfos industrimuseum (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturdirektoratet) [no]

Description
Klevfos Industrimuseum ligger ved Ådalsbruk i Løten og er et særegent stykke industrihistorie fra den tiden da treforedling var en av våre største eksportnæringer. Fabrikken står i dag slik den var ved nedleggelsen i 1976. [no]
Type
Dataset owner
Arts Council Norway owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
19/03/2024 21:50:41
01/06/2024 10:18:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/252a7e71-ea9c-44f1-8b3a-ab29f89d6698 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Klevfos industrimuseum
Norwegian bokmål

Description
Klevfos Industrimuseum ligger ved Ådalsbruk i Løten og er et særegent stykke industrihistorie fra den tiden da treforedling var en av våre største eksportnæringer. Fabrikken står i dag slik den var ved nedleggelsen i 1976.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål

Swedish

Place reference
Innlandet (Fylke) [no], Løten kommune [no], Klevbakken 45, 2345 Ådalsbruk, Norge [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Løten kommune
Norwegian bokmål

-Place (text)
Klevbakken 45, 2345 Ådalsbruk, Norge
Norwegian bokmål
Geodata
60.786457, 11.312149, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.786457
-Longitude (Easting)
11.312149
Editorial note
Imported from VIAF 31/07/2020 12:07:31
English

Importert fra VIAF 31.07.2020 12:07:31
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2020-07-31 12:07:31
Swedish