2300 VANG [no]

2300 VANG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/24d62778-daef-4c2f-a925-1fc6490b12b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2300 VANG
Norwegian bokmål

Alternative name
VANG
Norwegian bokmål

Code
2300
History

VANG poståpneri lå i Vang prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postkontor. Poståpneriets opprettelse er ubekreftet, men ifølge posthistorien skal dette være ca 1759 på grunnlag av den nye postforordningen som kom i gang i august 1758 på grunnlag av postkontrollør Jens Schanches reiser.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" nevnes poståpneriet å ligge ved "Thorshaug" som lå ca 500 meter fra Vang prestegård. Vang poståpneri er i postale fortegnelser først nevnt i 1808 over poståpnerier, som da skal utstyres med nytt segl grunnet skrifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok).

I portofortegnelsen fra 1837 til 1850 er navnet endret til VANG PÅ HEDEMARKEN og fra 1851 til HAMAR. Dvs. at poståpneriet fra 14.4.1850 ble flyttet til Hamar som var kjøpstad. Årsak til flyttingen var trolig at poststedet skulle ligge nærmere Mjøsa av hensyn til postføringen med skipene som allerede hadde vært i virksomhet i noen år.

Samtidig med flyttingen ble en postekspresse mellom Løjten og Vang poståpnerier lagt ned, men avløst av en ny ekspresse 2 ganger ukentlig mellom Hamar, Stange og Romedal poståpnerier. Sirk. 6, 25.3.1850.

HAMAR poståpneri ble fra 1.1.1852 omgjort til POSTEKSPEDISJON. Sirk. 36, 18.10.1851.

Ble omgjort til selvstendig POSTKONTOR fra 15.12.1885. Sirk. 29, 10.12.1885.

Lokal postombering ble innført i Hamar fra 1.4.1889.

Fra 15.11.1896 fikk postkontoret lokaler i S. Andersens gård der det var i 5 år.

Poståpneriet fikk antakelig datostempel i 1851 av 1-rings type med antikva bokstaver. Ca 1856 ble også nyttet et kassasjonsstempel med 3 ringer og nr 99.

(2300)
Poståpnere/ekspeditører/postmestere og postsjefer:
Da poståpneriet lå på prestegården i Vang var det trolig prestene som var de første poståpnere.
En timeseddel fra 1802 er attestert av presten Abraham Phil som da var den ansvarlige poståpner og det først kjente navn. Phil var imidlertid utenom sitt prestekall en meget opptatt mann og virket både som urmaker, instrumentmaker og arkitekt. Han nevnes bl. annet for å ha laget 2 stk. 8-dagersur for Postverket. Han døde i 1821.
En eldre protokoll for sendte/mottatte postsendinger i 1831 og en timeseddel fra 1834/35 er attestert av Todderud. Todderud var kaptein og poståpner. Dette tyder videre på at poståpneriet muligens var flyttet til militærgarnisonen på Aaker ved Hamar.
Henrich Christian Borchgrevink hadde vært poståpner på Hamar i 1 år og ble postekspeditør fra 1.1.1852 til mai 1884 (f. 1822).
Bokholder Carl Borchgrevink midlertidig kst. 8.6.1884.
Herman Anker 31.10.1885 (f. 1839, død 9.2.1896).
Lars Hess Bing midlertidig under Ankers sykdom og i tiden 1.5.1895--20.6.1896 (f. 1865).
Hans Jørgen Hansen 20.6.1896--1.8.1918 (f. 1844).
Postfullm.I Erling Gudmundson under ledighet fra 1.8.1918 (f. 1866).
Postfullm.I Oscar Johan Bull 1.5.1919 (f. 1863). Under sykdom i 3 mndr fra 7.1.1927 styrt av postfullm. Johan Bjerke (f. 1881). Bull sluttet 25.6.1928.
Postfullm. Johan Bjerke midlertidig kst. under ledighet fra 26.6.1928 (f. 1881).
Postmester Alfred Ansteensen 1.8.1928 (f. 1870), tiltrådt 1.9.1928 under midlertidig bestyrelse av postfullm. Johan Bjerke (f. 1881). Ansteensen sluttet 14.1.1935.
Postfullm.II Johan Bjerke kst. under ledighet fra 14.1.1935.
Karl Georg Schulerud 1.3.1935 (f. 1874), tiltrådt 1.7.1935 med postfullm. Johan Bjerke (f. 1881) som midlertidig bestyrer. Schulerud sluttet 11.8.1944.
Postfullm.II Karl Olav Skundberg under ferie og ledighet fra 24.7.1944 (f. 1891).
Postfullm.II Jens Sigurd Halvorsen, kst. 1.4.1945.
Postfullm. Per Kjell Storbekken under ledighet fra 1.10.1946 (f.1924).
Postfullm.I Ingvard David Guldal i tiden 1.11.1946--6.7.1957 (f. 1887).
Avd.sjef III Lars Lie i tiden 1.8.1957--1.1.1965 (f. 1894).
Postinsp. Tor Bernhard Jacobsen 1.9.1965 (f. 1922, død 31.3.1978).
Vikarer fra 31.3.1978.
Avd.leder John Sigurd Tønnesen 1.8.1978 (f. 1925).
Postsjef Lyder Larsen 8.10.1990 (f. 1942).
Reidun Huse fra 1.11.1992.
Postmester Mai Eidem Olsen 1.6.1998.

De første årlige lønninger:
Som posteksp: 1852 - 300 Spd., 1866 - 500 Spd., 1877 - kr 3.600,-.
Som postkontor: 1885 - kr 6.600,-.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440706

-Id
021166440706
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål