7600 SKOGNEN [no]

7600 SKOGNEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/24d145f5-a9c1-4f6a-8f6a-1730b078f509 | RDF/XML | JSON-LD
Name
7600 SKOGNEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SKOGNEN
Norwegian bokmål

Code
7600
History

SKOGNEN nevnes i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785"som poståpneri i postveien fra Trondhjem til Nordland.

Navnet sees senere ikke i portotabeller eller fortegnelser før i 1812, og navnet er da endret til ALSTADHOUG I SCHOGNEN. I 1813 benevnt bare ALSTADHOUG poståpneri. Fra tiden 1816 til 1831 er navnet endret til SKOGNEN. I 1854 er navnet endret til LEVANGER (Skogn), senere bare LEVANGER, og ligger i Skogn prestegjeld, Stjør- og Verdal fogderier, under Trondhjem postkontor.

LEVANGER poståpneri er også nevnt ved Kgl.res. 13.6.1853 i forbindelse med at poståpnerens lønn skal justeres. Likeså ved Kgl.res. 22.6.1859 om overgang fra poståpneri til postekspedisjon fra 1.10.1859.

Levanger fikk allmenn postombæring fra 1.4.1868.

Postekspedisjonen var i tiden 1876--1884 forent med telegrafekspedisjonen der, og ved Kgl.res. 31.5.1890 ble postekspedisjonen omgjort til postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt i 1855.

Poståpneriet nyttet også 3-rings kassasjonsstempel nr 180 (1855/56).

(7600)
Poståpnere/ekspeditører/postmestere/postsjefer:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av H. A. Petersen, som muligens var poståpner på den tiden.
Christian Hauan poståpner fra 1839 og ble den første postekspeditør fra 1.10.1859 (f. 1812).
Førstebetj. Hans Severin Øyen 1.2.1868 (f. 1831).
O. Rygg kst. 1.12.1875.
Stasj.best. Gjetlesen kst. 1.7.1876.
Peter Andreas Hjort Krogh 12.10.1876 (f. 1840).
H. Aslachsen uten tidsangivelse.
Posteksp. Christian Conrad Alfred Nilsen 1.10.1884 (f. 1844).
Fru Thora Nilsen kst. i tiden 27.1.--1.7.1893.
Posteksp. Bernt Julius Hanssen 19.4.1893. Tiltrådt 1.7.1893 (f. 1855).
Fhv. poståpner på Ytre Skognen, Ivar Aas kst. under ledighet 1.8.1897. Postfullm. Ludvig Larsen 15.10.1897 (f. 1863).
Postfullm. Ole Cornelius Reppe 1.12.1908 (f. 1859, død 28.9.1914).
Posteksp. Gunnar Jullum kst. under ledighet fra 1.10.1914 (f. 1873).
Posteksp. I Peter Mauritz Sandvold 1.2.1915 (f. 1866, død 8.12.1935).
Posteksp. Frithjof Schjølberg kst. under ledighet fra 9.12.1935 (f. 1898).
Postfullm. I Jens Harald Gaarde 1.4.1936. Tiltrådt 1.8.1936 (f. 1881) m. F. Schjølberg som midlertidig styrer.
Postfullm. II Ingvald Arthur Weie under ledighet fra 7.1.1951 (f. 1903).
Postmester Ola Eliassen Grønning 1.5.1951 (f. 1891).
Postmester Gudbjørn Leidulf Øxning 1.2.1959 (f. 1899).
Avd.sjef II Ingvald Arthur Weie 1.6.1966 (f. 1903).
Postmester Arnold Tannvik 1.9.1971 (f. 1920).
Førstekons. Petter Iver Krokstad 1.2.1988 (f. 1942).

Årlig poståpnerlønn var i 1853 68 Spd. Årlig posteksp.lønn var i 1859 250 Spd., i 1866 300 Spd., i 1874 350 Spd., i 1876 540 Spd. i 1884 var årlig lønn kr 2.600,-.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443071

-Id
021166443071
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål