Benktsson, Benkt-Åke (1907 - 1957) [sv]

Benktsson, Benkt-Åke (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Benkt-Åke Benktsson, skådespelare, Göteborg - Malmö. Samlare av etnografiska föremål, speciellt masker. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:22:14
04/07/2020 06:01:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/24ae458f-17d1-4c20-bfdd-1f25ab4a2dce | RDF/XML | JSON-LD
Name
Benktsson, Benkt-Åke
Swedish

First name
Benkt-Åke
Swedish

Last name
Benktsson
Swedish

Title
skådespelare

-Title
skådespelare
Swedish
Description
Benkt-Åke Benktsson, skådespelare, Göteborg - Malmö. Samlare av etnografiska föremål, speciellt masker.
Swedish

Wikipedia

Birth
1907

-Time
1907
Death
1957

-Time
1957
Biography

Benkt-Åke Benktsson, skådespelare, Göteborg - Malmö. Samlare av etnografiska föremål, speciellt masker. Överlämnat 4 föremål från Belgiska Kongo och Melanesien i byte, inv. 43.23. Sålt 2 föremål från Japan, inv. 45.8. 1 föremål från Japan, vilket tidigare varit i B:s ägo, inköpt, inv. 47.5. Skänkt 1 föremål från Ceylon (?), inv. 51.30. Skänkt 1 föremål från Mexico, inv. 56.31. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1015591

-Id
1015591
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460945
-Id
021037460945
-System
DigitaltMuseum