Alternative treatment Place holder

Alternativ behandling (norwegian bokmål), Alternativ behandling (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:26
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/alternativ-behandling
Label
Alternative treatment
English

Alternativ behandling
Norwegian bokmål

Alternativ behandling
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     Health services
English

Note
**
Norwegian bokmål

Medisinske behandlingsmetodar som står utanfor etablert skulemedisin og ofte utanfor offentlege helsetilbod. Alternativ medisin vert ikkje dekt av folketrygda.
Norwegian nynorsk