4524 VIGMOSTAD (Poståpneri) [no]

4524 VIGMOSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/23a86bd4-4f4b-4e25-913e-2974d1b64c56 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4524 VIGMOSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
VIGMOSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
30/03/1864 Lindesnes (Historisk kommune) [no], ,

-Time
30/03/1864
-Place reference
Lindesnes (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1991

-Time
31/12/1991
Code
4524
Type
Norwegian bokmål

History

VIGMOSTAD poståpneri, i skolehuset nær kirken, i Nordre Undal prestegjeld, Mandal fogderi, under Christiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 30.3.1864, med virksomhet fra 1.6.1864. Sirk. 13, 26.5.1864.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Mandal posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra 1.10.1972 igjen lagt under Kristiansand S. postområde. Sirk. 33, 18.9.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4524 VIGMOSTAD postkontor C, i Kristiansand S. postområde, ble lagt ned fra 1.1.1992. Ny postadresse: VIGMOSTAD, 4520 SØR-AUDNEDAL. Sirk. 37, 6.12.1991.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4524)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger G. Heldaas 1.6.1864.
Frk. Elise de Seue er notert i 1870.
Kirkesanger A. Skaar 1.10.1874.
Furér Tollef Johnsen Abelseth 15.1.1975.
Kirkesanger Ole Eielsen 1.1.1886. Under permisjon i tiden 20.6.--10.7.1888 styrt av Amalia Tjomsland.
Sogneprest J. Fjælstad 16.11.1897.
Kirkesanger Knud Sørensen Aukland 1.6.1902 (f. 1854).
Sersjant Thorgny Vigmostad 15.7.1925.
Alf Vigmostad 8.12.1931 (f. 1903).
Per Gunnar Vigmostad kst. 1.5.1973 (f. 1943).

Årlig poståpnerlønn var i 1864 8 Spd., i 1869 16 Spd., i 1878 kr 80,-, i 1889 kr
130,-, i 1894 kr 180,-, i 1908 kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 30/03/1864 31/12/1991

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
30/03/1864 31/12/1991
--Earliest time
30/03/1864
--Latest time
31/12/1991
DigitaltMuseum
021166441621

-Id
021166441621
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål