ESPLENDIAN (1782) [sv]

Other languages: ESPLENDIAN (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Kunglig lustjakt, 8 kanoner. Bestyckning 8 st nickor. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
27/03/2020 11:26:38
08/06/2024 01:36:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/23a73334-606e-47c6-9aee-70a5dab93d5a | RDF/XML | JSON-LD
Name
ESPLENDIAN
Swedish

Description
Kunglig lustjakt, 8 kanoner. Bestyckning 8 st nickor.
Swedish

History

Överförd från Hovjaktsvarvet till svenska eskadern 1791, Stockholms station.
Esplendian ställdes till Hertig Karls speciella förfogande. Ingick i den seglande flottan under ryska sjökriget 1788 - 90.

Esplendian användes ej mycket förrän efter 1830 då den ställdes till kronprinsens förfogande. Förde konungen och kronprinsen till Mem vid Göta kanals invigning 26 september 1832.
Sommaren 1835 sändes hon till Medevi, till kronprinsparets förfogande och avgick därifrån genom kanalen till Västkusten.
1844 förde Esplendian konungen och kronprinsen från Vänersborg till Trollhättan.
Sista resan var 1845 då den stod till prins Augusts förfogande vid en krigsövning.
Såldes 1866 till lotsverket och fick namnet Diana.
Lotsverket sålde fartyget 1900 för 700 kr.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
16,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,75
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
1,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
85
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish
Launched
1782

-Time
1782
Reference
Berg, Lars O (1968) Svenska flottans fartyg 1808-1849, skärgårdsfartyg, en tabellarisk framställning Forum navale; skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet nr 24 s. 99
Swedish

DigitaltMuseum
021176972455
-Id
021176972455
-System
DigitaltMuseum